Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Hanna Mäntylä ja Johanna Jurva vastustavat kiivaasti lapsilisäleikkausta. He jättivät valiokunnassa esitykseen hylkäysesityksen ja kritisoivat muutoinkin voimakkaasti hallituksen toimia.

– Hallitus maksattaa epäonnistunutta politiikkaansa nyt vuorostaan lapsiperheillä. Siinä ei paljon määräaikaiset verokompensaatiot riemua herätä, kun lapset tarvitsevat arjessa ruokaa ja vaatteita.

Kestämätön arvovalinta

Hallitusohjelmassaan hallitus on nostanut tavoitteekseen luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja kasvattaa lapsia. Hallitus on myös luvannut lisätä lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa. Mäntylä ja Jurva kuitenkin katsovat, että mikään näistä tavoitteista ei ole toteutunut.

– Päätös leikata lapsilisiä on selkeä arvovalinta, joka kasvattaa inhimillistä hätää. Näin etenkin perheissä, joiden talous on jo valmiiksi tiukalla työttömyyden, sairauden tai muiden ongelmien vuoksi. Suurimpia kärsijöitä ovat näiden perheiden lapset. Suomeen tarvittaisiinkin kestävä perhepoliittinen ohjelma.

Lapsiperheköyhyys tosiasia

Mäntylä ja Jurva ovat myös huolissaan, että samat virheet toistetaan kuin 1990 luvun lamavuosina. Nämä vaikutukset näkyvät edelleen ylisukupolvisena syrjäytymisenä. Lapsiperheköyhyys tulisi ottaa paljon nykyistä vakavammin.

– Hallitus ei edelleenkään ota lapsiperheköyhyyttä ja sen moninaisia heijastumia vakavasti. Köyhyyden heijastumat voivat kantaa läpi koko lapsen elinkaaren, ja pahimmillaan määritellä vahvasti koko hänen tulevaisuuttaan. Köyhyys heijastuu niin fyysiseen kuin henkiseen hyvinvointiinkin. Lapsiperheköyhyyden ongelmia ei turhaan pyritä nostamaan päätöksenteon ytimeen.

Inhimilliset tekijät
mukaan päätöksentekoon

Kansanedustajat korostavat ymmärtävänsä, että vaikeina aikoina on tehtävä vaikeita päätöksiä. He kuitenkin korostavat, että kaikessa päätöksenteossa tulee muistaa paitsi inhimilliset tekijät myös kokonaisvaltaisen vaikutusarvioinnit.

– Inhimillisyys tulee aina muistaa ja ihmisarvo säilyttää. Köyhyys ei ole vain aineellisia asioita. Se on myös henkistä hätää ja pahimmillaan syvää osattomuutta sekä turvattomuutta, jotka puolestaan voivat johtaa vakaviin seurauksiin, Mäntylä ja Jurva varoittavat.

PS VERKKOTOIMITUS