Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä tyrmää hallituksen esityksen, joka laajentaisi laittomien maahanmuuttajien terveydenhuoltopalveluja.

Hallitus esittää, että Suomessa paperittomasti oleskelevilla maahanmuuttajilla olisi oikeus ”terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimiin, lyhytkestoisiin terveyspalveluihin”. Kunnat joutuisivat tarjoamaan paperittomille maahanmuuttajille myös raskauteen ja synnytykseen liittyvät palvelut. Laittomien maahanmuuttajien lapset saisivat samat palvelut kuin suomalaiset lapset.

– Sosiaali- ja terveysministeriön kesällä 2014 tartuntatautilakiesityksen mukaan vastuu näistä kuuluisi kunnille – myös kustannusten osalta. Useat kuullut tahot toivat tähän esitykseen vahvasti kriittiset kannanottonsa mm. epärealistisista kustannusarvioinneista, lisääntyvästä terveysturismista ja monista muista riskitekijöistä, joita eivät ole vain terveydelliset tai taloudelliset seikat, Mäntylä kirjoittaa blogissaan.

– Tartuntatautilakiesitys laitettiin odottamaan lisäselvityksiä puutteellisten vaikutusarviointien vuoksi. Tämän jälkeen hallitus ryhtyi pikavauhtia valmistelemaan lakia paperittomien terveydenhuollosta, joka on tartuntatautilakiakin laajempi. Myös tässä lakiesityksessä kaikki vaikutusarvioinnit ovat puutteellisia.

Kiireellinen hoito jo turvattu

Mäntylä sanoo sosiaali- ja terveysministeriön esittäneen tartuntatautilakia uudistaessaan laittomasti maassa oleville myös kroonisten ja huomattavan kalliiden tartuntatautien seulontaa ja elinikäistä hoitoa. Nyt käsittelyyn tulleen lakiesityksen sisältö on huomattavasti tätäkin laajempi.

– Esimerkiksi kroonisen c-hepatiitin hoito maksaa noin 90 000 euroa/hlö ja vastustuskykyiseksi todettu tuberkuloosi (kahden vuoden hoito) noin 160 000 euroa/hlö/vuosi. Koska lakiesitys kattaa laittomien maahanmuuttajien pitkäaikaishoidon, hallituksen arviot 500 000 euron kustannuksista eivät pidä missään tapauksessa paikkansa.

– On syytä korostaa, että kiireellinen hoito on jo nyt turvattu laittomille maassa olijoille. Yleisvaaralliset tartuntataudit on myös saatu pysymään tällä tavoin aisoissa, Mäntylä huomauttaa.

Terveysturismia karsittu Euroopassa

Mäntylä sanoo Suomen vetävän nyt hallituksen kanssa aivan omaa linjaansa, joka ei tällä kertaa perustu edes EU:n vaatimuksiin.

– Ranskasta on tullut varoittavia viestejä lisääntyneestä terveysturismista myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten osalta. Espanja ja Portugali tekivät tiukentavia toimia juuri lisääntyneen terveysturismin vuoksi. Saksassa vaaditaan, että terveydenhuollon hoitohenkilökunnan on ilmoitettava viranomaisille laittoman maassa olevasta henkilöstä. Suomessa ei, sillä meillä vedotaan salassapitosäädöksiin.

Mäntylän mielestä esitys asettaa jo lähtökohtaisesti ihmiset eriarvoiseen asemaan.

– Suomalainen veronmaksaja jälleen kerran maksaa, muttei saa niitä oikeuksia, jotka perustuslain tulisi turvata. Samalla perustuslakiinkin vedoten laittomasti maassa oleville laajennetaan oikeuksia maksuttomiin palveluihin.  Eriarvoistuminen Suomessa saa aivan uuden ulottuvuuden.

Ministeri tuohtui keskustelusta

Hallituksen esitys ei saanut lämmintä vastaanottoa eduskunnassakaan, mikä ärsytti peruspalveluministeri Susanna Huovista.

– Haluan hyvin selkeästi todeta sen, että en pidä kovin paljon siitä sävystä, jossa tässä keskustelussa on oltu nyt liikkeellä. Että joidenkin periaate on tärkeämpi kuin toisten. Täällä sanotaan, että tämä on periaatteellinen kysymys. Niin tämä on! Tämä on myös minulle periaatteellinen kysymys, siltä kannalta, että tämä liittyy ihmisoikeuksiin, tämä liittyy haavoittuvassa asemassa olevien naisten, raskaana olevien naisten ja lasten asemaan hyvinvointivaltiossa, jonka nimi on Suomi, Huovinen selitti ja sanoi laajennuksen koskevan ”vain” 1 000-2 000 henkilöä.

– Nämä ihmiset ovat meillä täällä laittomasti jo tänä päivänä, ja pidän erikoisena sitä, että me jättäisimme hädässä olevien lasten asian hoitamatta. Se ei aina ole päivystysluontoinen asia, joka lapselle saattaa tulla.

Esitys jäi toistaiseksi pöydälle ja sen käsittely jatkuu myöhemmin.

SUOMEN UUTISET