Ministeri Krista Kiurun ja erityisesti SDP:n kiivaasti ajama oppivelvollisuusiän nosto uhkasakkoineen saa täystyrmäyksen perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajalta, kansanedustaja Hanna Mäntylältä. Mäntylä ei usko, että oppivelvollisuusiän nosto vuodella auttaa nuorten ongelmiin.

– Mekaaninen oppivelvollisuusiän nostaminen ei ratkaise mitään eikä auta nuoria löytämään paikkaansa yhteiskunnassa. Pahimmillaan ongelmia siirretään näin vain eteenpäin. Sen sijaan, että takerrutaan ikäkysymykseen, tulisi nähdä mitä vaikeuksia lapsilla ja nuorilla on, ja keskittää voimavaroja huomattavasti nykyistä enemmän aiempiin oppivuosiin mutta myös ennaltaehkäisevään lapsi- ja nuorisotyöhön, Mäntylä toteaa.

100 miljoonan euron lisäkustannukset

Mäntylä pelkää kuntien kulujen ja velvoitteiden kasvavan kestämättömiksi.

– Kuntaliiton asiantuntijat ovat laskeneet, että tämä voi tuoda jopa 100 miljoonan euron lisäkustannukset. Mistä ministeriö nämä rahat ottaa, vai jättääkö se kunnat taas oman onnensa nojaan, kuten ennenkin? Entä lisätäänkö koulutuspaikkoja esimerkiksi Lappiin, josta niitä on kovalla kädellä karsittu hallituksen toimesta pois? Mäntylä tivaa.

– Tässä ollaan luomassa vain uusia pakotteita, kun tulisi nähdä kokonaiskuva. Nyt tulisi puuttua rakenteellisiin ongelmiin ja kehittää itse opetusta sekä antaa varhaista tukea riittävän ajoissa. Lapset ja nuoret eivät ole kaikki samanlaisia oppijoita, ja maailma ympärillämme muuttuu. Koulujärjestelmää tulisi kehittää huomioiden erilaiset oppimistavat ja – polut, ja näin luoda myönteisiä oppimiskokemuksia ajoissa.

Uhkasakot suoranaista kiristystä

Mäntylän mukaan uhkasakot eivät auta, jos resursseja ei ole.

– Lasten ja nuorten ongelmat eivät katoa sillä, että asetetaan pakotteita ja uhkasakkoja. Sehän on suoranaista kiristystä, eikä sillä edes pyritä tarttumaan oikeaan ongelmaan. Kunnat pannaan taas selkä seinää vasten, eikä lapsi saa yhtään sen enempää tukea.

PS VERKKOTOIMITUS