Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen täysistunnossa puhuneen Pirkko Mattilan mukaan romanilasten syrjäytymiseen tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa.  Usealla romanilapsella syrjintä alkaa jo ennen syntymää.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Pirkko Mattila korosti puheenvuorossaan koulutuksen sekä työllistymisen merkitystä. Avainasemassa ovat naiset.

Naisten koulutus ja työllistyminen ovat keskeisiä tekijöitä omanarvontunnon ja perheiden hyvinvoinnin turvaamisessa. Tässä on monilla kolmannen sektorin toimijoilla ollut myös keskeinen rooli.

Päättäjien ja poliitikkojen tehtävänä olisi Mattilan mukaan tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotta syrjäytymiseen johtava kierre voidaan katkaista.

Euroopan neuvostossa käsitellyn raportin mukaan noin puolet Euroopan romaniväestöstä on alaikäisiä. Syrjinnän torjumiseksi jäsenmaiden tulisi panostaa varhaisen lapsuuden palveluihin, helpottaa romanilasten osallistumista koulutukseen sekä lopettaa lasten erottelu koulussa.