Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen täysistunnossa puhuneen Pirkko Mattilan mukaan romanilasten syrjäytymiseen tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa.  Usealla romanilapsella syrjintä alkaa jo ennen syntymää. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Pirkko Mattila korosti puheenvuorossaan koulutuksen sekä työllistymisen merkitystä. Avainasemassa ovat naiset. – Naisten koulutus ja työllistyminen ovat keskeisiä tekijöitä omanarvontunnon ja perheiden hyvinvoinnin turvaamisessa. Tässä on...  Lue lisää >