Euroopan neuvoston yleiskokouksessa puhunut kansanedustaja Pirkko Mattila (ps.) arvostelee Euroopan unionin liittovaltiokehitystä.

– Talouskriisi on muodostumassa demokratian kriisiksi euromaissa, enkä näe sen ratkaisuksi liittovaltiota. Euro on poliittinen valuutta, jonka tulevaisuus on suuressa vaarassa. Siksi on hämmentävää, että demokratian lisäämiseksi tarjotaan liittovaltiota. Yhteisvaluutan pelastamiseksi on tehty monimutkaisia järjestelyjä, joilla lähinnä pelastetaan pankkeja ja esitetään vahvempaa integraatiota, jota myös liittovaltioksi kutsutaan, Mattila kommentoi.

Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa käsiteltiin eurooppalaisesta demokratiaa ja federalismia käsittelevää raporttia. Mattilan mukaan demokratian aseman parantamiseksi Euroopan unionissa tarvitaan vähemmän, mutta parempaa unionipolitiikkaa ja vähemmän poliittista unionia.

– Euroopan unioni on hieno rauhan projekti, mutta nykyistä kehitystä EU:ssa ei voi kaikin osin arvostaa. Miten yhteisö, joka tarjoaa ratkaisuksi ylikansallisia hallintoa voi pystyä hajautettuun demokratiaan, Mattila kysyi puheenvuorossaan.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on käynnissä Strasbourgissa 23.–27.6.2014.

PS VERKKOTOIMITUS