Perussuomalaisten mielestä hallitus on epäonnistunut sisäistä turvallisuutta koskevassa politiikassaan. Pirkko Mattila vastasi ryhmäpuheessaan sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) esittämään vastaukseen perussuomalaisten välikysymysesitykseen eduskunnassa keskiviikkona.

– Käytännön toimet ovat olleet ristiriidassa kauniiden lupausten kanssa. Tässä on kyse turvallisuudesta ja se on kansalle sama asia kuin turvallisuuden tunne. Nyt tätä tunnetta puuttuu, Mattila totesi.

Mattilan mukaan poliisi ei pysty toteuttamaan tehtäviään nykyresursseilla edes periaatteellisella tasolla. Kansalaisten oikeusturva vaarantuu. Vajaat resurssit heikentävät kykyä päivittäisrikosten tutkintaan ja kaikki valvontatehtävät vaarantuvat.

– Käytännössä tutkinta on useissa omaisuus-, väkivalta- ja huumerikoksissa muuttunut pelkästään rikosten kirjaamiseksi. Kiinnijäämisriskin väheneminen on huono asia. Yleinen lainkuuliaisuus heikkenee, Mattila syytti.

Hätäkeskusuudistus heikentänyt järjestelmää

Mattilan mukaan hätäkeskusuudistus on on heikentänyt järjestelmää tavoitteiden vastaisesti.

– Nyt pelastuslaitos joutuu usein tarkistamaan paikannustiedot itse. Tämä hidastaa avun perille pääsemistä ja voi pahimmassa tapauksessa maksaa ihmishenkiä, Mattila sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii hallitukselta pitkäjänteistä kokonaissuunnitelmaa, joka antaa poliisille riittävät määrärahat. Poliisin hallintorakenneuudistus ei toimi näin.

– Tästä kertovat hallituksen sisäiset erimielisyydet, mitä poliisien määrään tulee. Kansalaisten luottamus arjen turvallisuuteen ja toimivuuteen on murentunut. Hallitus on epäonnistunut sisäistä turvallisuutta koskevassa politiikassaan. Hallituksen tekemät yleistä järjestystä ja turvallisuutta, poliisihallintoa sekä hätäkeskustoimintaa koskevat päätökset ovat osoittautuneet kauttaaltaan epäonnistuneiksi, Mattila sanoi ja esitti hallitukselle epäluottamusta.

Veli-Pekka Leskelä