Sähkönjakeluyhtiö Caruna on ilmoittanut uusista hinnankorotuksista. Sähkön siirto veroineen kallistuu heinäkuun alusta keskimäärin 6,5 prosentilla. Miten sähkön siirron osuus kuluttajan sähkölaskusta pystytään pitämään kohtuullisena? Tähän kysymykseen vaatii hallitukselta vastausta PS-ryhmänjohtaja Leena Meri.

Jatkuvat korotukset liittyvät siihen, että edellinen hallitus antoi siunauksensa Fortumin sähköverkon myynnille loppuvuodesta 2013. Valtio omisti yli puolet Fortumista.

– Carunan myynnistä ulkomaille saamme kiittää edellistä hallitusta, jonka silloiset ministerit kokoomuksesta, vihreistä, kd:sta, rkp:sta ja sdp:sta olivat mukana kauppaa siunaamassa. Tämän sähköverkkokaupan mahdollisti se, että silloiset ministerit hyväksyivät tärkeän kansallisomaisuuden antamisen pois omista käsistä ja sähkön hinnasta päättämisen ulkomaisille sijoitusyhtiöille. Jakelun toimivuus ja häiriöttömyys poikkeusolosuhteissa lakkasi olemasta valtiolle tärkeä asia, Leena Meri muistuttaa.

– Vastustimme myyntiä ulkomaisille sijoitusyhtiöille ja myynti olikin suuri virhe. Ei pidä myydä peruspalveluja ja kansallisomaisuutta ulkomaisten rahastusten lähteeksi. Caruna teki YLE:n selvityksen mukaan 2014 liikevoittoa yli 50 miljoonaa euroa, mistä se kuitenkin maksoi yhteisöverona Suomeen vain runsaat 800 000 euroa. Ja sitten alkoivat hintojen korotukset, Meri moittii.

PS: Sähkönsiirron tuottokattoa laskettava

Suurehko osa kuluttajan sähkölaskusta muodostuu sähkön siirrosta. Ja sähkölasku tuntuu myös yrittäjien kukkaroissa.

Perussuomalaiset ovat ajaneet sähköverkon tuottoihin rajoitetta.

Sähkön siirron kustannustason laskeminen on perussuomalaisille tärkeä tavoite. Perussuomalaiset esittivät viime syksyn vaihtoehtobudjetissaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että sähkön siirron osuus kuluttajan sähkölaskusta pystytään pitämään kohtuullisena. Siksi esitimme rajoitinta, jolla nykyistä 7 %:n sähkönsiirron tuottokattoa lasketaan 4,5 %:n tasolle.

– Koska perussuomalaiset pitävät asiaa asumismenojen ja yritysten kulujen hillitsemisen kannalta todella tärkeänä, tein asiasta tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, aikooko se toteuttaa ehdotuksemme 4,5 %:n tuottokatosta, Meri jatkaa.

– Ihmettelen myös keskittyvätkö kaikki kansanedustajat enää asioiden hoitoon? Nyt näyttää siltä, että osa juoksee omien etujensa perässä – eduskunnan pyöröovetkaan eivät pysy vauhdissa mukana. Kauden aikana kansanedustajan tehtävät on jättänyt jo kymmenkunta edustajaa siirtyen muihin tehtäviin. Osa on perustanut oman poliittisen liikkeen tai loikannut toiseen puolueeseen. Kiinnostaako monia kansanedustajia lainkaan työ Suomen ja suomalaisten eteen vai joku muu, Meri lopettaa.

SUOMEN UUTISET