Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvioiden mukaan jopa kolmannes Suomen toimeentulotukeen oikeutetuista kansalaisista ei hae toimeentulotukea lainkaan. Toimeentulotuki jää hakematta julkaistujen tietojen mukaan jopa yli 110 000 kotitaloudelta.

– Tositteiden keruu hakemuksien liitteiksi on monen mielestä jo liian raskasta ja vaivalloista. Kynnys tuen hakemiseen on myös usein korkea etenkin ikäihmisille. Arvioiden mukaan myös jopa kolmannes sosiaalityön asiakkaista on liian huonossa kunnossa peräämään oikeuksiaan, perussuomalaisten kansanedustaja ja varatuomari Leena Meri kertoo.

Leimautuminen pelottaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jouko Karjalainen on maininnut julkisuudessa, että toimeentulotuen hakemiseen liittyy vielä hyvin paljon pelkoa leimautumisesta ja jopa häpeää.

Suurimpina kärsijöinä toimeentulotuen alikäytössä ovat uutislähteiden mukaan ikäihmiset, joille kynnys avun hakemiseen on korkea. Myös usealta ikäihmiseltä puuttuu kotoa internetyhteys sekä taito sen käyttöön, joten usein myös pelkän sähköisen verkon palvelujen käyttö aiheuttaa ongelmia.

Asiakasmäärät kasvussa

THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto pelkää, että liian monen avuntarvitsijan hätä voi jatkossa jäädä huomaamatta, kun perustoimentulotuen hakeminen siirtyy ensi vuoden alusta kunnilta Kelalle.

– Myös vuoden 2016 alusta kohonneet terveydenhoitomenot sekä esimerkiksi lääkärikäyntien matkakustannusten omavastuuosuuden nousu aiheuttaa toimeentulotukiasiakkaiden määrään nousua usein terveyspalveluja tarvitsevassa vanhusväestössä, Meri arvioi.

– Pelkona onkin, että avun saavuttamattomiin jäävät, esimerkiksi pieneläkeläiset, tinkivät joko tarpeellisesta lääkityksestään tai ravinnosta. Usein myös sosiaalitoimen asiakkuuden pelätään johtavan kasvojen menettämiseen – ja toimeentulotukeen liittyy Suomessa yhä edelleen leima ja häpeä.

Apua tarvitsevat löydettävä 

Meri kysyy kirjallisessa kysymyksessään, onko asianomainen ministeri tietoinen toimeentulotuen hakemiseen liittyvistä, edellä mainituista ongelmista ja minkälaisiin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä ongelmien minimoimiseksi.

Meren mielestä olisi tärkeää myös varmistaa, että toimeentulotukeen oikeutetut, omin avuin pärjäämättömät löydetään ja saatetaan avun piiriin.

SUOMEN UUTISET

Tagit