Yli yhdeksänkymmentä prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisten yksiköiden työntekijöistä on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua työssään, selviää Valviran kyselystä. Valviran maaliskuiseen kyselyyn vastasi yli 7 400 yksityisten ja julkisten palveluntuottajien työntekijää.

Suomeenkin Lex Sarah

Valvira luokittelee kaltoinkohteluksi vanhuksen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaarantava teon tai tekemättä jättämisen. Kaltoinkohtelu voi olla fyysistä, psyykkistä, taloudellista tai seksuaalista.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meren mukaan tilannetta voi parantaa lainsäädännön keinoin ja laatia laki mallia Lex Sarah. Lex Sarah on nimitys Ruotsin sosiaalipalvelulain pykälälle, joka velvoittaa työntekijää raportoimaan tietoonsa tulleet väärinkäytökset vanhusten tai kehitysvammaisten hoidossa. Lakipykälä tuli voimaan vuoden 1999 alussa ja se koskee sekä julkisia että yksityisiä hoivapalveluiden tarjoajia.

Kaikilla ei ole omaisia

Suomessa laki potilaan asemasta ja oikeuksista toteaa, että potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

– Potilaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee puutteita hoidossaan tai epäasiallista kohtelua. Entäpä jos potilas/asiakas on terveydentilansa vuoksi estynyt tekemään näitä muistutuksia tai hänellä ei ole omaisia tai laillista edustajaa muistutuksia tekemässä? Meri kysyy-

– Tämän vuoksi ilmoitusvelvollisuus olisi syytä ulottaa koskemaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä ja siksi tein asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

SUOMEN UUTISET

Tagit