Metsäteollisuus ry ilmoitti tänään irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta. Työmarkkinoihin syvällisesti vaikuttava ilmoitus on otettu huolestuneena vastaan. Perussuomalaisten Matti Putkonen kuvaa ilmoitusta rajuksi. Hän kehottaa osapuolia yhteisen pöydän ääreen.

– Tämä on raju veto. Aikomuksena on siirtää palkkaneuvottelut kokonaan yrityksiin. Työntekijät ovat hämillään. Ei ole vielä selvää, miten asia heijastuu työrauhaan, Putkonen summaa.

– Olennaisinta olisi se, että osapuolet kokoontuisivat pyöreän pöydän ääreen katsomaan, miten nykyistä sopimusjärjestelmää voitaisiin kehittää paikallisen sopimisen kautta, rikkomatta kuitenkaan yleissitovuutta. Tällä tavoin voitaisiin tehdä ratkaisuja, jotka huomioisivat eri tuotantoyksiköiden paikalliset tarpeet.

Hallituksen toiminta on Putkosen mukaan olennaisesti vaikuttanut tilanteen heikkenemiseen.

– Pahinta on se, että Sanna Marinin (sdp.) ja Annika Saarikon (kesk.) toimilla on heikennetty metsäteollisuuden kilpailukykyä rajusti. Logistiset kustannukset nousevat rajusti bensan ja dieselin hinnankorotusten takia.

– Marinin hallitus voisi syyttelyn sijaan aukaista pattitilannetta luopumalla fossiilisten polttoaineiden korotuksista ja siirtämällä hiilineutraaliustavoitteita esimerkiksi linjaan Ruotsin kanssa. Ruotsin tavoitteet ovat kymmenen vuotta Suomen tavoitteita myöhempänä.

Putkonen peräänkuuluttaa työmarkkinaosapuolia jatkamaan sopimisen tiellä. Muussa tapauksessa voi seurauksena olla syndikalismin kasvua, joka tulisi heijastumaan myös muuhun ay-toimintaan. Tämä tarkoittaisi lakkoaaltoja ja pahimmillaan ranskalaistyyppistä radikaalia ja suoraa toimintaa.

– Nyt on kyse ennen kaikkea keskinäisen luottamuksen puutteesta. Tarvittaisiin keskinäistä keskustelua yhteisen pöydän ääressä. Nyt toivottaisiin malttia. Ettei kaivauduttaisi poteroihin, vaan lähdettäisiin uudistamaan sopimuksia yhdessä sopien, ei yksipuolisesti sanellen.

SUOMEN UUTISET