Kansanedustaja Mika Raatikainen (ps) ihmettelee ministeri Risikon neuvoa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Keskisuomalaisessa 8.9.2017 haastateltu ministeri Risikko kertoo, että turvapaikanhakijan saadessa kielteisen turvapaikkapäätöksen on työperäinen oleskelulupa toinen vaihtoehto. Raatikaisen mukaan sisäministeri opastaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita siitä, kuinka jäädä Suomeen.

Raatikaisen mielestä ministerin pitäisi sen sijaan ensisijaisesti kehottaa kyseisiä henkilöitä lähtemään viipymättä maasta, koska hänen alaisensa viranomaisen päätös on ollut kielteinen. Tällaiset ministerin lausunnot eivät ainakaan paranna turvallisuuden tasoa Suomessa, Raatikainen lisää.

Asiassa on myös sosiaalipoliittinen puolensa: ministerin pitäisi ensisijaisesti olla kiinnostunut suomalaisten työllistymisestä. Työttömiä on Suomessa ainakin 207 000 henkilöä, Raatikainen muistuttaa.

Raatikainen tivaa tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta vastausta siihen, aikooko se jatkossakin kannustaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä jäämään Suomeen jollain muulla kuin alkuperäisellä perusteella, ja onko odotettavissa työperäisten oleskelulupahakemusten määrän huomattava kasvu.

Raatikainen kysyy myös, miten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden työperäisten oleskelulupahakemusten ja niihin liittyvien seikkojen valvonta tullaan järjestämään mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi.

Suomen Uutiset