Ammatit jakautuvat Suomessa yhä räikeämmin miesten ja naisten töihin, otsikoi Helsingin Sanomat. Miesten ammatit ovat keskimäärin paremmin palkattuja, ja tämä eri selittää lähes kokonaan miesten ja naisten palkkaerot. Työmarkkinoiden sukupuolittuminen ei kuitenkaan poistu lisäämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja taistelemalla sukupuolistereotypioita vastaan. Uuden tutkimuksen mukaan ammatit jakautuvat sukupuolten mukaan eniten maissa, joissa naisten asema on kaikkein paras.

Naisten aliedustus luonnontieteissä, teknologiassa, insinööritieteissä sekä matematiikassa on suurinta niiden maiden yliopistoissa, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo on kaikkein suurin ja sukupuoliroolit heikoimmat, kävi ilmi Psychological Science -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Artikkeliin viitanneen The Atlantic -lehden jutun mukaan maissa, joissa sukupuolten välinen eriarvoisuus on suurta, naiset hakevat suoraviivaisinta tietä taloudelliseen itsenäisyyteen. Usein se tarkoittaa hyvin palkattuja aloja, joihin vaaditaan tieteen, teknologian ja matematiikan peruskoulutusta.

Nyt julkaistu tutkimus vahvistaa aiempaa tutkimusnäyttöä. Mitä enemmän naisilla on vapauksia valita, sitä useammin he valitsevat stereotyyppisen naisten ammatin. Toronton yliopiston psykologian professori Jordan Peterson selittää tätä persoonallisuuspiirteiden keskimääräisillä eroilla miesten ja naisten välillä.

Petersonin mukaan naiset ovat keskimäärin miehiä enemmän ihmissuuntautuneita, ja miehet keskimäärin naisia enemmän asiasuuntautuneita. Nämä pohjimmiltaan biologiset erot sitten heijastuvat miesten ja naisten uravalinnoissa.

Immonen: asevelvollisuusaikaa ei ole huomioitu palkkavertailussa

Myös Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen esitti Facebookissa kommentteja miesten ja naisten välisistä väitetyistä palkkaeroja.

Julkis- ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine totesi Demokraatti-lehden artikkelissa (2.4.) nais- ja miesvaltaisten alojen ansiokehityksen eriytyvän ja naisten aseman heikkenevän suomalaisilla työmarkkinoilla entisestään. ”Tulee pätkää, silppua ja sälää”, Niemi-Laine kommentoi. Hänen mielestään syynä työmarkkinoiden eriytymiseen on ”porvarihallituksen törkeät leikkaukset”.

Immosen mukaan tasa-arvo on Suomessa jo toteutunut.

– Suomessa elää edelleen vahvana harhakäsitys siitä, että naiset olisivat työmarkkinoilla lähtökohtaisesti heikommassa asemassa kuin miehet. Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, ja yhteiskuntamme nojaa vahvasti mahdollisuuksien tasa-arvoon, Immonen totesi Facebook-seinällään.

Naisilla ja miehillä on Immosen mukaan yhdenvertaiset lähtökohdat toimia työmarkkinoilla.

– Naisten euro ei ole tässä mielessä vähemmän kuin miesten euro, kuten usein kuullaan virheellisesti väitettävän

Jos nainen ja mies tekevät samaa työtä samalla koulutuspohjalla, heidän palkkansa on aika tarkalleen sama sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, Immonen muistuttaa.

– Tällä hetkellä tilanne on vain se, että naiset hakeutuvat eri ammatteihin kuin miehet. Kyse on omasta valinnasta. Vuosittaisia työtunteja ja ylityötunteja tarkasteltaessa naiset tekevät myös vähemmän töitä kuin miehet.

Immosen mukaan myös lisäansioiden hankkiminen naisvaltaisilla julkisen sektorin aloilla on haastavampaa kuin miesvaltaisella yksityisellä sektorilla.

– Tästä kaikesta seuraa, että naisten palkkasumma jaettuna töissä käyvien naisten lukumäärällä on alhaisempi kuin miesten palkkasumma.

Suomessa ammatin voi valita vapaasti. Miehet joutuvat kuitenkin suorittamaan varusmiespalveluksen, joka ei ole vapaaehtoinen. Palvelusaika vaikuttaa elinkaaren mittaisiin tuloihin.

– Täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, ettei pääasiassa miehiä koskevaa asevelvollisuusaikaa oteta huomioon palkkavertailuissa. Vuosityötunteihin suhteutettuna ja asevelvollisuusaika huomioiden palkkaerot miesten ja naisten välillä kääntyisivät pikemminkin toisin päin, Immonen toteaa.