Keskustataustainen ajatuspaja Alkio esitti eilen illalla varsin raskaita syytöksiä Sebastian Tynkkystä (ps.) kohtaan. Kyse oli ajatuspajan julkaiseman gallupin tulosten esittämistavasta. Ajatuspaja oli itse julkaissut puoluekannatusluvut epätyypillisellä tavalla, ja jättänyt kantansa ilmoittamattomat kuvaajaan mukaan. Tynkkynen puolestaan julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa tulokset oli esitetty tavanomaisella tavalla laskettuna. Samantyyppisen tulkinnan teki Euroopan vaaleja seuraava verkkosivusto Europe Elects.

Ajatuspaja Alkio syytti; ”Ajatupaja Alkiossa ihmetellään perussuomalaisten kannatusnälkää, törkeää tutkimustuloksen vääristelyä, lähdeviittauksen väärinkäyttöä ja valheellisen tiedon levitystä. Ajatuspaja Alkion tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukonen on pyytänyt tänään päivällä puoluesihteeri Simo Grönroosia ryhtymään pikaisiin toimiin, jotta valheellisen tiedon levitys estetään ja virheellinen tieto korjataan.”

Syytös on sen verran raju, että Suomen Uutiset välitti asian kolmannelle osapuolelle.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen tutustui asiaan Suomen Uutisten pyynnöstä. Suomen Uutiset kysyi: ”Ajatuspaja Alkio esittää väitteen törkeästä tutkimustuloksen vääristelystä. Pitääkö tämä mielestäsi paikkansa?”

Rahkonen piti Tynkkysen esittämistapaa vallitsevan käytännön mukaisena.

Rahkonen vastasi sähköpostitse:

– En kommentoi sinänsä kilpailijan tekemää tutkimusta enkä siitä tehtäviä johtopäätöksiä, mutta sen voin todeta, että puoluekannatusmittausten raportoinnissa on aivan oikein ja perusteltua jättää pois ne vastaajat, jotka eivät ole ilmoittaneet puoluekantaansa. Vastaajamäärän ilmoittaminen ja virhemarginaalin laskeminen tehdään aina kokonaisvastaajamäärän pohjalta, joka tässä tapauksessa on 1028. Ei siis ole vääristelyä tulkita tuloksia vain puoluekantansa kertoneiden kesken ja silti ilmoittaa kokonaisvastaajamäärä.

– Ne, jotka eivät kyselyissä kerro puoluekantaansa, voidaan laskea nukkuvien puolueeseen. Myös tämä äänioikeutettujen ryhmä on tärkeä, ja kuvatussa tutkimuksessa se on ollut keskimääräisellä tasolla. Vaaleissa noin 25-35 prosenttia jättää äänestämättä, ja yleensä kyselytutkimuksissa suunnilleen sama osuus ei ilmoita mitään puoluekantaa tai sanoo, ettei aio äänestää. Kuitenkin vaaleissa vain annetut äänet ratkaisevat, joten myös puolueiden kannatusluvuista jätetään yleensä nukkuvat pois. Kumpikaan tapa ei ole väärin, koska myös nukkuvista on tärkeää saada tietoa. Lukuja raportoidessa on kuitenkin tärkeää kertoa, kummalla tavalla kannatusprosentit on ilmoitettu – nukkuvilla vai ilman.”

(Lihavointi toimituksen)

Puoluesihteeri Simo Grönroos (ps.) kommentoi asiaa aikaisemmin päivällä:

– Helpommalla oltaisiin päästy jos paja itse olisi julkaissut graafinsa vakiintuneen käytännön mukaan esittäen vain kantansa ilmaisseet, kuten gallupeissa yleensä. Keskustalla on kaksi ajatuspajaa mutta kyselytutkimusten tekemisessä vielä harjoittelemista.

SUOMEN UUTISET