Suomen Uutiset oikaisee suurmoskeijahanketta koskevaa uutista. Säätiön vastine ohessa.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (HDL) ei ole mukana moskeijahankkeen suunnittelussa, vaikka näkee tärkeänä eri uskontoryhmien vuoropuhelun.

Säätiö tarkensi jo vuonna 2015 samana vuonna tehtyä alkuperäistä päätöstä liittyen Helsinkiin suunniteltuun islamilaiseen monitoimikeskukseen ja moskeijaan. Säätiö päätti, että HDL ei osallistu moskeijahankkeen hallitustyöskentelyyn eikä lähde perustajajäseneksi hanketta varten mahdollisesti perustettavaan säätiöön.

Helsingin Diakonissalaitoksella ei ole roolia islamilaisen monitoimikeskuksen ja siihen liittyvän moskeijan suunnittelussa eikä valmistelussa. Säätiö näkee kuitenkin eri uskontoryhmien välisen vuoropuhelun tärkeänä ja antaa mielellään niiltä osin asiantuntemustaan myöhemmin keskuksen toiminnan suunnittelijoiden käyttöön.

SUOMEN UUTISET