Evankelisluterilaisella kirkolla on tuntuva rooli Helsinkiin kaavaillun suurmoskeijahankkeen valmistelussa. Kirkkohallituksen rahoittama yhdistys on edistänyt tonttivarausta yhdessä muslimiyhdistysten kanssa. Hanke etenee pian Helsingin kaupunkiympäristölautakuntan käsittelyyn.

Kirkko ja Kaupunki kirjoitti 2015, että suurmoskeijasäätiön rahoittamista varten on perusteilla olevasta säätiöstä, johon muslimiedustuksen lisäksi kuuluu kirkkohallituksen rahoittama Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry. Lehti kirjoitti tuolloin, että hankkeen rahoittamista varten on perusteilla säätiö, johon muslimiedustuksen lisäksi kuuluu kirkkohallituksen rahoittama Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry. Säätiön tukena olevan Suomi–Bahrain-ystävyysseuran perustaja ja puheenjohtaja on Fokus ry:n puheenjohtaja Ilari Rantakari.

Helsingin kaupunki sai hanketta varten vuonna 2015 tontinvaraushakemuksen Suomen Muslimiliitto ry:ltä, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:ltä ja Suomen Musliminaiset ry:ltä.

– Moskeijan rakentamista varten perustettu säätiö voi saada Bahrainin kuningaskunnalta jopa sata miljoonaa euroa, kertoi puolestaan hanketta seurannut muslimitaustainen tietolähde Kirkko ja kaupunki -lehdelle.

– Todellisuudessa suurmoskeija on muutaman ihmisen ajama hanke. Suuri osa muslimeista ei ole edes kuullut siitä, tietolähde jatkaa.

– Hankkeesta on keskusteltu joidenkin piispojen kanssa. Suomen ekumeenista neuvostoa, Uskot-foorumia, sekä eri viranomaistahoja on myös informoitu, kertoi Rantakari aiemmin Valomerkki-lehdelle.

Suurmoskeijasäätiö Oasis Foundationin perustamispaperit allekirjoitettiin perjantaina 16. joulukuuta 2016.

Ilta-Sanomien mukaan kirkkohallitus kertoo antaneensa Fokus ry:lle avustuksia vuosina 2014–2017 yhteensä 92 500 euroa.

Asia etenee lautakuntakäsittelyyn

Suurmoskeijaa koskeva tontinvarausasia etenee nyt Helsingin kaupungin päätöskoneistossa. Asia tulee ensin kaupunkiympäristölautakuntan käsittelyyn. Sen esityksestä kaupunginhallitus päättää, varaako Helsingin kaupunki moskeija- ja monitoimikeskushankkeen suunnittelua varten tontin. Jos asia etenee, se tulee aikanaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Oikaisu 19.10.2017: Jutussa todettiin aikaisemmin, että hankkeen suunnitteluun osallistuu Helsingin Diakonissalaitos. Tieto on virheellinen, Diakonissalaitos ei oman ilmoituksensa mukaan ole mukana suurmoskeijahankkeen suunnittelussa.

Muutos 19.10.2017: Juttu perustui osin vanhentuneeseen lähteeseen, ja sitä on muutettu vastaamaan nykyhetkeä.

SUOMEN UUTISET