Islamin mukaan koron periminen ja maksaminen lainasta on kiellettyä. Vaikuttaa siltä, että Suomen islamilaisen neuvoston takana hääriviltä Pia Jardilta ja Anas Hajjarilta jää usein myös velan pääoma maksamatta.

Suomen islamilaisen neuvoston hallituksen jäsenen Pia Jardin ulosottorekisterissä on kuusi sivua. Imaami Anas Hajjarilla velkaa on vähemmän, mutta myös hän jättää laskuja maksamatta.

Neuvosto vakavissa rahavaikeuksissa

Suomen Uutiset kertoi eilen, kuinka Helsingin moskeijahankkeen taustalla toimiva Suomen islamilainen neuvosto on vakavissa rahavaikeuksissa. Yhdistyksellä ei ole minkäänlaista maksukykyä, mutta ulosottovelkaa on lähes 50 000 euroa.

Islamilaisen neuvoston tulonlähteenä ovat julkiset avustukset. Maksamattomien vuokrien takia käräjäoikeus määräsi jo aiemmin yhdistyksen poistumaan toimitiloistaan häädön uhalla.

Myös Suomen islamilaisen neuvoston julkisuudessa tunnetut hahmot, hallituksen jäsen Jardi ja imaami Hajjar ovat sotkeneet omat raha-asiansa. Kummaltakin on peritty ja peritään ulosoton kautta erilaisia velkoja, joiden taustalla on osaksi käräjäoikeuden langettamia tuomioita.

Kela perii etuuksia takaisin

Helsingin suurmoskeijahankkeen näkyvimmäksi puolestapuhujaksi julkisuudessa nousseen Jardin ulosottorekisterissä on kuusi sivua. Velkaa on yhteensä 30 398 euroa. Maksuhäiriöitä on kertynyt useamman vuoden ajalta. Ulosottorekisterin vanhimmat merkinnät ovat vuodelta 2010.

Viime helmikuussa ilmestyneen uusimman merkinnän mukaan Kela perii Jardilta takaisin 844 euron etuuksia.

Jardin ulosottoveloista suurin osa on kirjattu yksityisoikeudelliseksi saatavaksi. Se viittaa yleensä kaupankäyntiin tai jonkin palvelun tilaukseen perustuvan maksun laiminlyöntiin. Tällaista velkaa Jardilta karhutaan yli 25 000 euron edestä.

Parkkikolikot unohtuivat kotiin

Pia Jardi ei useinkaan muista varata mukaansa kolikoita parkkimittaria varten lähtiessään autolla kaupungille asioimaan. Näin on käynyt monta kertaa, ja sen seurauksena Helsingin kaupunki on tuloksetta määrännyt Jardille pysäköintivirhemaksuja. Ne ovat menneet ulosottoon.

Helsingin pysäköintipalvelukeskus ei ole kuitenkaan saanut mitään edes ulosoton kautta, vaan asioiden vireilläolo on päättynyt estetodistukseen.

Sähkölaskukin jäi maksamatta

Jardilla on velkomustuomioita käräjäoikeudessa. Niiden taustalla on ollut esimerkiksi irtaimen kauppaan perustuvaa, maksamatta jäänyttä velkaa. Vuonna 2012 Jardi haastettiin käräjille maksamattoman sähkölaskun vuoksi. Näin kävi, vaikka velkasumma oli vain noin 160 euroa. Sen päälle toki tulivat velan korot ja oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeuden langettama tuomio ei sinällään takaa, että velkoja saisi välittömästi suorituksen saatavalleen. Tuomio on kuitenkin sellaisenaan käypä ulosottoperuste, joka on voimassa 15-20 vuotta riippuen siitä, onko velkojana luonnollinen henkilö vai yhteisö. Sen jälkeen ulosottoperuste vanhentuu.

Poikkeuksellisesti velkoja voi vielä vaatia ulosottoperusteen määräajan jatkamista, mikäli velallinen on vilpillisesti järjestellyt talousasioitaan velkojien vahingoksi.

Myös kaikki velat vanhenevat erilaisten vanhentumisaikojen mukaisesti. Vanhentuminen on keskeytyneenä ulosottoasian vireilläolon ajan. Verot ja muut julkiset maksut ovat yleensä suoraan ulosottokelpoisia.

Käräjille muutaman satasen vuoksi

Myös Hajjar on jättänyt laskuja maksamatta, joten velkojat ovat ensin joutuneet hakemaan saataviaan kanteella tuomioistuimesta. Osa Hajjarin velkajutuista ei tosin ole johtanut tuomioon sen vuoksi, että velkoja on peruuttanut asian ennen sen käsittelyä.

Tuomioiden ja päätösten perustana olleet velat ovat monesti olleet melko vähäisiä, vain muutamia satasia, joten voi ihmetellä, miksi niiden on annettu mennä käräjäoikeuteen saakka.

Hajjar on muutaman kerran viivytellyt pysäköintivirhemaksujen kanssa ja suorittanut ne vasta ulosottomiehen vaatimuksesta.

Vuokrasuhde katkolla?

Uusimpien verotietojen mukaan Hajjarin vuositulot ovat 25 853 euroa. Sillä elää kohtuullisesti, kun rahaa ei käytä turhuuksiin.

Viime vuonna vakuutusyhtiö If ei kuitenkaan saanut Hajjarilta suoritusta erääntyneelle 148 euron vakuutusmaksulle edes ulosotossa. Tuolloin laskun periminen päättyi estetodistukseen. Vakuutussopimus tuskin on enää voimassa.

Helmikuussa Hajjarin vuokranantaja toimitti käräjäoikeuteen kanteen, jolla Hajjarilta vaaditaan korvauksia sekä vuokrasuhteen purkamista. Asian käsittely on kesken, eivätkä jutun yksityiskohdat ole tiedossa.

Maksuhäiriö pyhiinvaellusbisneksestä

Jardin vuositulot ovat 34 843 euroa, eli hän kuuluu käytännössä suomalaisten suurimman palkkaryhmän yläosaan. Tosin ulosottovelkaakin on melkein saman verran, joten ulosottomiehellä menee vielä pitkään ennen kuin Jardin velat saadaan perittyä.

Jardi on yllättäen mukana myös yritystoiminnassa. Hän on hallituksen jäsen osakeyhtiössä, jonka toimialana on pyhiinvaellusmatkojen järjestäminen Mekkaan.

Yhtiön tilinpäätöstiedot eivät ole saatavilla. Sen sijaan yhtiölle on kirjattu yksi 236 euron maksuhäiriömerkintä. Yllättävää ei ole, että Jardin tapaan myös muut pyhiinvaellusyhtiön vastuuhenkilöt ovat ulosotossa.

Lainasta ei saa periä korkoa

Ulosotto- ja maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat yksilön elämää monella tavalla. Luottokorttia ei saa mistään ja osamaksusopimusten tekeminen on käytännössä poissuljettua. Myös vuokranantajat karsastavat maksuhäiriöitä.

Tosin islaminuskoa tunnustavat henkilöt harvoin edes hakevat lainaa vapailta markkinoilta. Islamin uskonnollisten ohjeistusten mukaan koron periminen ja maksaminen lainasta on kiellettyä. Vaikuttaa siltä, että näissä piireissä jo pelkän velkapääoman lyhentämisestäkään ei usein tule mitään.

Tiedot perustuvat asiakirjalähteisiin ja ulosottorekisterin tietoihin 12.4.2017.

ILKKA JANHUNEN