Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (sote-uudistuksen) valmistelun eritahtisuutta ongelmallisena.

– Eritahtisuutta ei voi pitää perustuslaissa turvattujen kansanvaltaisuuden, osallistumisoikeuksien, oikeuden tulla kuulluksi ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta onnistuneena ratkaisuna, Jonkka kirjoittaa keskiviikkoaamuna julkistamassaan tiedotteessa.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen perusratkaisujen tulisi olla riittävällä tarkkuudella tiedossa eduskunnalla sen käsitellessä kuntajakolain uudistamista koskevaa hallituksen esitystä.

ps verkkotoimitus

Tagit