Perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala näkee ongelmia valtioneuvoston jäsenten osallistumisessa suljettuihin Bilderberg-kokouksiin.

– Varsinkin pääministeri- tai valtiovarainministeritasoista suomalaisedustusta Bilderbergissä on pidetty politiikan yleisen läpinäkyvyyden ja kansalaisten hyväksyttävyyden silmissä ongelmallisena. Ei voida katsoa hyväksyttäväksi sitä, että Bilderberg-ryhmän sisällä tehdään poliittisia sopimuksia esimerkiksi eurokriisin hoidon tulevaisuuden askelmerkeistä, Saarakkala täsmentää.

Hänen mukaansa olisi tarkoituksenmukaista, että kokoukseen osallistuvan valtioneuvosto edustaja esittäisi eduskunnassa selvityksen seminaarin sisällöstä että tehdyistä poliittisista päätöksistä. Saarakkala on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen.