Tuumaustunnilla julkistetaan tänään VTT Heikki Koskenkylän kirjoittama ”Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuus – onko euro pelastettavissa?”-raportti. Koskenkylän opponenttina toimii ETLA:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Tilaisuus lähetetään suorana verkkolähetyksenä klo 11 alkaen. 

Raportissa Koskenkylä kokoaa yhteen oleellisimmat euron kehittämistä käsittelevät näkemykset, joita ovat esittäneet niin taloustieteilijät, tutkimuslaitokset kuin eurooppalaiset viranomaistahot. Koskenkylä vetää lisäksi yhteen omat johtopäätöksensä euron nykytilasta ja Suomen vaihtoehdoista koskien yhteisvaluutan tulevaisuutta.

Tuumaustunnin sivulle tästä >

SUOMEN UUTISET