Oppositio jättää yhteisen välikysymyksen raideliikenteen tilasta ja omistajaohjauksesta. Sosialidemokraattien, perussuomalaisten, vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmät ovat huolissaan raideliikenteen tulevaisuudesta. Hallituksen esittelemässä mallissa rautateiden matkustajajunaliikenne avataan kilpailulle.

Esitellyssä mallissa VR:n kalusto, huolto, ja kiinteistöt pilkottaisiin omiksi yhtiöikseen, jotka olisivat kaikkien halukkaiden henkilö- ja rahtiliikenteen operaattorien käytössä yhtäläisin ehdoin. Liikenne- ja viestintäministeriö kilpailuttaisi kaiken matkustajaliikenteen alueittain määräajaksi aloittaen Etelä-Suomen lähijunaliikenteestä, joka ei kuulu pääkaupunkiseudun seutuliikenteeseen eli nk. HSL-liikenteeseen. Hallitus perustelee päätöstä osana EU:n 4. rautatiepaketin kilpailutusvaatimusta, mutta EU ei tähän pakota.

Lippujärjestelmän digitalisointi epäonnistunut

VR:n on ratkottava pikaisesti nykyiseen toimintaansa liittyvät ongelmat. Esimerkiksi lippujärjestelmän digitalisointi on monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistunut. Työssäkäyvät sarjalippumatkustajat eivät enää voi joustavasti vaihtaa junalippuja ja aikatauluongelmat jatkuvat.

Kysymys on myös suomalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Esimerkiksi kaikki ikäihmiset eivät osaa tai voi käyttää digitaalisia lippupalveluita ja vammaisten on vaikea päästä junaan ja liikkumaan paikkakunnalta toiselle. Valitettavasti hallituksen kaavailut eivät ole tuomassa näillä näkymin ratkaisua yhteenkään näistä ongelmista. Valtio pystyy halutessaan vaikuttamaan omistajaohjauksella yhtiön hallitukseen ja sitä kautta yhtiön operatiiviseen johtoon, mutta nyt näin ei ole tehty.

Hinnat tuskin laskevat

Hallitus on jakanut eduskunnalle niukasti tietoa suunnitelmastaan. Julkisuuteen piilottelun jälkeen tulleissa selvityksissä todetaan, ettei kilpailutukseen valittu malli lisää liikennettä, laske lipunhintoja tai tuo valtiolle lisätuloja. Esimerkiksi Boston Consulting Groupin selvityksessä todetaan, että ”kilpailutuksen ei yksin voida odottaa lisäävän rautatieliikenteen kysyntää”. Spring Advisorin selvityksen mukaan valittu kilpailuttamismalli ei saavuta sille asetettuja tavoitteita.

Uudistuksen tuoma mahdollinen hyöty kuluttajalle on jäänyt epäselväksi. On edelleen epäselvää tulevatko VR:n asiakkaat hyötymään hallituksen suunnitelmista mitenkään, kun kyseessä on ainoastaan olemassa olevan markkinakakun jakaminen uusiksi ja valtakunnallinen valtiollinen monopoli korvattaisiin paikallisilla yksityisillä monopoleilla. Lippujen hinnat tuskin laskevat.

Yhtiön arvo romahtaa

Kun kaluston määrä ei kasva uusien toimijoiden myötä, eivät junavuorot tai -reititkään lisäänny. Julkisuudessa olleiden selvitysten perusteella VR:n pilkkominen johtaisi myös yhtiön arvon romahdukseen. Kenelle hallitus siis tätä uudistusta tekee, jos hyötyjinä eivät ole VR:n asiakkaat tai VR:n omistaja eli valtio ja veronmaksajat?

Toimiva liikenneverkko on perusedellytys kansalaisten liikkumiselle, asumiselle ja työssäkäynnille sekä elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Raideliikenteen lisääminen ja joukkoliikenteen kasvu ovat välttämättömiä edellytyksiä myös ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

SUOMEN UUTISET