Liikenteen sujuvuus ja luotettavuus ovat koko yhteiskuntamme toiminnan perusedellytys, painotti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa pitänyt kansanedustaja Jani Mäkelä.

Eduskunnassa käydään parhaillaan välikysymyskeskustelua raideliikenteestä ja valtion omistajaohjauksesta.

Perussuomalaisten mielestä koko liikenneinframme kunto sekä luotettavien tietoliikenneyhteyksien että raideliikenteen toimiminen, mukaan lukien hyvä henkilöjunaliikenne, ovat asioita joista valtiovallan täytyy huolehtia.

Perusteollisuuden toimintaedellytyksiä parannettava

Perussuomalaiset painottavat, että pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen liikenneverkosto on perusedellytys kansalaisten tasa-arvoiselle liikkumiselle.

– Haluamme myös parantaa perusteollisuutemme toimintaedellytyksiä maassamme. Perussuomalaiset toimivat aina suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta.

– Vuosikymmenet jatkuneita laiminlyöntejä ei kuitenkaan korjata vaalikaudessa, eikä kenties kahdessakaan – niin huolimattomasti ovat vallassa olleet hallitukset hoitaneet liikennepolitiikan tehtäviään, perussuomalaiset moittivat puheenvuorossaan.

Liikkumisen oltava turvallista

Perussuomalaiset toimivat jatkossakin omassa politiikassaan johdonmukaisesti niin, että kansalaisten liikkuminen on turvallista ja kohtuuhintaista.

– Olemme pahoillamme siitä, että nykyisen hallituksen ideologia ja uskonkappale ovat markkinaehtoisuus ja kilpailun vapauttaminen keinolla millä hyvänsä. Jopa niin, että yksityistetään ulkomaisille saalistajille veronmaksajien varoin hankittu yhteinen omaisuus ulkomaisen pääoman eduksi ja taskuun.

Liikkumisen hinta mennyt yli sietorajan

Hallituksen tekemät liikennepolitiikkaan kohdistuneet verot ja maksut ovat olleet kohtuuttomia niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuvat ajamaan paljon joko työnsä tai asuinpaikkansa vuoksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa pitää myös autoilun kustannukset sellaisina, että eläminen koko maassa – myös maaseudulla – on mahdollista.

– Nyt tätä elintärkeää tarvetta uhataan kohtuuttomilla liikenteen päästövaatimuksilla, joihin vastaaminen on epärealistista haihattelua, Mäkelä sanoi.

– Hallitus on tehnyt kiistanalaisen avauksen rautateiden henkilöjunaliikenteen kilpailuttamisesta. Tätä hallitus perusteli Euroopan unionin vaatimuksilla, esittäen kuitenkin paljon enemmän kuin EU tosiasiassa vaatii.

Hallituksen mallissa VR:n kalusto, huolto sekä kiinteistöt erotettaisiin jatkossa omiksi yhtiöikseen, jotka olisivat halukkaiden operaattoreiden käytössä oman alueellisen monopolin muodostamiseen.

– EU on tämänkin takana. Ja Suomi aikoo taas mennä pidemmälle kuin mikään muu EU-maa. EU ei edellytä VR:n purkamista! Mäkelä huomautti.

Kilpailua saa olla oikein toteutettuna

Perussuomalaiset eivät vastusta kilpailua, jos se on kuluttajan etu.

– Mutta tällä tavoin toteutettuna valtion rautateiden pilkkominen toisi päinvastaisen tuloksen. Perussuomalaiset ovat erityisen huolissaan henkilöstön asemasta ja kansallisomaisuuden tuhoamisesta.

– Valtionyhtiön arvo romahtaisi ja nykyisen jo käytössä olevan kaluston kunto heikkenisi. Lippujen hinnat samaten todennäköisesti nousisivat. Todellista kilpailua ei syntyisi, kun yksi monopoli korvattaisiin toisella alueellisella monopolilla, Mäkelä varoitti.

Perussuomalaiset eivät hyväksy sitä, että kalustoyhtiön syntyessä yritykset käärisivät voitot veronmaksajien kustannuksella.

– Kilpailutus johtaisi lähes varmasti siihen, että yksityiset yritykset ajaisivat jatkossa vain kannattavimmat junavuorot ja hiljaisimmat, kannattamattomat junavuorot, kaatuisivat kuitenkin veronmaksajien kontolle.

– Kansainvälinen pääoma ei ajattele Suomen aluekehitystä tai väestömme tasapuolista kohtelua. Ne ovat meidän päättäjien vastuulla, Mäkelä muistutti.

Ei leikitä kansallisesti elintärkeällä asialla

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä hallituksen valitsemalla etenemistavalla saadaan aikaan vahinkoa ja haittaa hyödyn sijaan.

– On kestämätöntä alistaa liikenteen ala toisensa jälkeen kokeiluille, joiden seurauksia ei tiedä kukaan ja joiden peruminen on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta.

– Liikenne on niin suuri ja tärkeä asia, että sillä leikkiminen vaarantaa kansallisen etumme – me emme voi sellaista sallia, emmekä hyväksyä. Kannatamme tehtyä epäluottamuslause-ehdotusta hallitukselle, Mäkelä totesi.

SUOMEN UUTISET