Lentäminen ja asuminen voidaan yhdistää Malmin lentokentällä Helsingissä. Lentokentän alueelle voidaan rakentaa asunnot jopa 12 000 ihmiselle ja lentäminen voi jatkua siitä huolimatta, sanoo Helsingin kaupunginvaltuutettu ja perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén.

Packalén jätti asiaa koskevan muutosesityksen Malmin lentokenttäalueen yleiskaavasta kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa. Hän pyrki saamaan lautakunnassa läpi päätöksen siitä, että käynnistetään selvitys, kuinka lentokenttätoiminnot voitaisiin asuntorakentamisen ohella säilyttää Malmilla.

– Tähän asti Malmin lentokenttäalueesta keskusteltaessa on lentotoiminta ja asuntorakentaminen nähty toisensa poissulkevina vaihtoehtoina, mutta näin ei tarvitse olla, Packalén huomauttaa.

– Viime viikolla julkaistiin asianmukaiseen taustatutkimukseen perustunut ennakkosuunnitelma Malmin lentokenttäalueen valjastamisesta ilmailu- ja liiketoiminnan sekä asuntorakentamisen yhteiskäyttöön. Ennakkosuunnitelman karkean arvion mukaan lentokenttätoimintojen säilyttämisen ohella voitaisiin alueelle sijoittaa yli 12 000 asukasta.

Packalénin mukaan lentokentällä on suuri merkitys Suomen ilmailulle, eikä sitä pidä väheksyä. Vaikka kaupunkisuunnittelulautakunta ei innostunut esityksestä, Packalén uskoo, että uusi hallitus voi vielä muuttaa istuvan hallituksen tekemän päätöksen luopua lentokentän toiminnasta.

SUOMEN UUTISET