Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén jätti tänään ympäristöministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n toimista. ARA:n tehtävänä on valvoa ja ohjata valtion tuella lainotettujen asuintalojen omistajien toimintaa ja valvoa, että yleishyödylliset yhteisöt toimivat siten kuin yleishyödyllisyyssäännökset edellyttävät.

Packalénin kysymys koskee oikeuskanslerille ARA:n toimintaa koskevan kantelun vaikutuksia. Oikeuskansleri on päätöksessään todennut ARA:n osakkeilla tehdyt kaupat mitättömiksi. Lainvastaisuuksien ja laiminlyöntien johdosta on oikeuskansleri antanut huomautuksen ARA:lle.

– Tästä huolimatta tuhansia asumisoikeusasuntoja omistavan yhtiön koko osakekanta on edelleen yksityishenkilöiden ja sijoittajien omistamien ei-yleishyödyllisten holding-yhtiöiden omistuksessa, Packalén ihmettelee.

Vaarana kohtuuttomat asumiskustannukset

Packalénin mielestä tämä johtaa epäoikeudenmukaiseen ja ristiriitaiseen tilanteeseen, altistaen tuhannet asumisoikeusasiakkaat omakustannusperiaatteen vastaisille ja kohtuuttomille asumiskustannuksille.

ARA:n toimintaa valvoo ympäristöministeri, jolta Packalén odottaa vastausta.

– Ei voi olla niin, että yleishyödylliset yhteisöt muutetaan monimutkaisten yritysjärjestelyiden kautta voittoa tavoitteleviksi liikeyrityksiksi. Ympäristöministeriön tulisi valvovana viranomaisena puuttua tällaiseen keinotteluun.

SUOMEN UUTISET