Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jääneiden työikäisten miesten määrä on noussut lähes 80 000:een. Nämä 25–54-vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä.

– Aikaisemman tutkimuksen mukaan viidesosa 20-24-vuotiaista miehistä on samassa tilanteessa. Nämä miehet ovat valtaisa potentiaali yhteiskuntamme hyvinvoinnin rakentajiksi, korostaa PerusÄijien puheenjohtaja Mikko Wikstedt.

Oppisopimus työnäyttöpainotteiseksi

Koulutus on PerusÄijien mielestä avainasemassa työelämästä kadonneiden miesten aktivoimisessa.

– Oppisopimusjärjestelmän muuttaminen entistä enemmän näyttötyöpainotteiseksi auttaisi näitä ”uudenajan peräkammarinpoikia” työnsyrjään kiinni. Uudelleen räätälöity oppisopimusjärjestelmä luo yrityksille mahdollisuuden olla omalta osaltaan mukana maamme työllisyystalkoiden onnistumisessa, Wikstedt uskoo.

– Yritystenkin on oivallettava, että paras tae tuottavuuden ja tuloksen luonnissa ovat ammattiosaajat, joita oppisopimusjärjestelmän kautta tarjotaan turvaamaan yritysten menestys. Siksi myös yritysten on laitettava omaa panosta valtion lisäksi oppisopimusjärjestelmän toteuttamiseksi.

Iäkkäille työttömille ihmisarvo

Työn kysyntä kasvaa tuskallisen hitaasti. Suomessa tarvitaan itsekkäistä kansallisista lähtökohdista tehty työllistämisstrategia.

– PerusÄijien hallituksen kokoukselle tervehdyksensä lähettänyt oikeus- ja työministeri Jari Lindström ymmärtää hyvin työttömien ongelmat. Lex Lindströmillä saadaan iäkkäille pitkäaikaistyöttömille palautettua ihmisarvo, PerusÄijät toteavat.

”Nyt on tekojen aika”

Lindström toteaa, että erilaisten tutkimusten ja selvitysten tarkoituksena on auttaa työttömien ahdinkoa helpottavien toteuttamiskelpoisten toimenpiteiden löytämisessä.

– Nyt on tekojen aika. Hallituksen puoliväliriihessä huhtikuun lopulla tehdään työttömien työllistymistä helpottavia päätöksiä. Emme halua, että iso osa työvoimasta syrjäytyy tämänkin laman jälkiseurauksena, PerusÄijät painottavat.

Vienti saatava vetämään

PerusÄijät jättivät ministeri Lindströmille oman esityksensä hallituksen puoliväliriiheen viettäväksi. Äijien esityksessä painotetaan uusien työpaikkojen syntymisen edistämistä.

– Vienti on saatava vetämään ja pyörät pyörimään.

Myös oppisopimusjärjestelmän sisältö olisi muutettava näyttötyöpainotteiseksi vähentämällä teoriaosuutta ja koulutus- ja työllistämistakuu otettava käytäntöön.

– Puututaan poikien eriarvoiseen asemaan koulutuksessa ja ulotetaan oppivelvollisuus 18. vuoteen.

Ei kiusata vuosikausia

PerusÄijät edistäisivät veropoliittisin keinoin yli 50-vuotiaiden, yli 6 kuukautta työttöminä olleiden työllistymistä. Myös asennemuutosta nuorten työllistämisen, työntekijöiden ikäsyrjinnän ja osatyökykyisten työllistämisen suhteen tarvitaan.

– Pitää päästää työhön ja koulutukseen kykenemättömät eläkkeelle. Ei kiusata heitä vuosikausia.

SUOMEN UUTISET