Perussuomalaiset esittää muutoksia kansalaisuuslakiin: asumisaikaedellytystä on pidennettävä, kielitaitoedellytystä on tiukennettava ja nuhteettomuusedellytystä on kiristettävä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho kertoi muutoksista blogissaan.

Sampo Terho muistutti, ettei Suomen kansalaisuus saa olla itsestäänselvyys, vaan sen saamiseksi on myös vaadittava jotain.

– Kansalaisuuden pitää ilmentää yhteiskuntakelpoisuutta ja kotoutumista ja sitoutumista uuteen kotimaahan. Puoluesihteerimme Riikka Slunga-Poutsalo avasi keskustelun kansalaisuuden ehtojen kiristämisestä viime lauantaina haastattelussaan Keskisuomalaiselle. Haluan nyt jatkaa keskustelua ja henkilökohtaisena ehdotuksenani esitän seuraavia muutoksia nykyiseen kansalaisuuslakiin:

  1. Asumisaikaedellytyksen kiristäminen: yhtäjaksoiseksi asumisajaksi yhdeksän vuotta ja pakolaisstatuksen saaneilla kahdeksan vuotta, kuten Tanskassa. Nykyisin yhtäjaksoinen asumisaika on viisi vuotta ja kansainvälistä suojelua saavan kohdalla neljä vuotta. Monissa Euroopan maissa asumisaikavaatimus on huomattavasti pidempi kuin Suomessa nykyisin.
  2. Kielitaitoedellytyksen kiristäminen: vaaditaan nykyistä parempaa suomen (tai ruotsin) kielen suullista ja kirjallista taitoa eli Yleisen kielitutkinnon suorittamista vähintään taitotasolla neljä, ja kielitaitovaatimuksista poikkeamisen perusteita karsitaan.
  3. Nuhteettomuusedellytyksen kiristäminen: kansalaisuutta ei myönnetä lainkaan, jos henkilö on tuomittu Suomessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai terrorismirikokseen. Pienemmistä rangaistuksista määrättävät kansalaisuuden odotusajat on tarkistettava.

Terho harkitsisi muitakin muutoksia. Tulisi esimerkiksi selvittää, voitaisiinko myönnetty kansalaisuus voitaisiin tietyissä olosuhteissa peruuttaa.

– Monissa Euroopan maissa selvitetään parhaillaan kansalaisuuden poistamista esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiden kohdalla. Suomessakin parhaillaan selvitetään hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman mukaisesti mahdollisuutta mitätöidä kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä.

Ohjelma puree

Terho muistuttaa blogissaan vuoden takaisesta tilanteesta ja perussuomalaisten johdolla laaditun turvapaikkapoliittisen ohjelman keskeisestä merkityksestä turvapaikkakriisin ratkaisussa.

– Turvapaikkapoliittinen ohjelma laadittiin nopeasti ja se oli äärimmäisen tärkeä vastaus välittömään kriisiin. Viime vuotinen hallitsematon tilanne ei saa toistua koskaan. Nyt kun pahin tilanne on hellittänyt, meidän on tarkasteltava koko maahanmuuttojärjestelmää ja parannettava järjestelmän kestävyyttä.

– Vastuullisten päättäjien tulee varmistaa, että maahanmuutto on vastaisuudessa hallittua ja Suomen vetovoimatekijät sosiaaliselle siirtolaisuudelle ja elintasopakolaisuudelle on minimoitu.

Lue Sampo Terhon blogi täältä >