Kansanedustaja Pentti Kettunen ja 38 perussuomalaista kansanedustajaa ovat tehneet Jäämeren rautatie -hanketta koskevan talousarvioesityksen, jossa ehdotetaan rautatieyhteyden suunnittelemista Pohjoiselle jäämerelle.

Kettusen mukaan Pohjoisen jäämeren ja Koillisväylän kautta rakennettava laivausreitti ratkaisisi Suomen vientiteollisuudelle rikkidirektiivistä aiheutuvat ongelmat. Samalla se palvelisi koko pohjoisen Suomen vientiteollisuutta, kaivos- ja puunjalostusteollisuus mukaan lukien. Suomelle avautuisi mahdollisuudet kehittää tuontia ympärivuotisen syväsataman Kirkkoniemen kautta.

– Jäämeren rautatie -hanke toteutuessaan olisi kauaskantoinen ja historiallinen, todellinen infrastruktuurihanke, jolla olisi positiivisia vaikutuksia Suomen hyvinvoinnille jopa vuosisadoiksi, Kettunen perustelee esitystä.

Tiedote >

PS VERKKOTOIMITUS