Tagi: rikkidirektiivi

Juuri nyt

syyskuu 18, 201411:50

Vihreän politiikan hinta

Lehtikuva, Martti Kainulainen

  • Toimitus suosittelee!
  • syyskuun 2014 luetuin

Jos vihreiden uskomukset ja politiikka pääsevät hallitsevaksi, kansalta loppuu niin sähkö, lämpö kuin leipäkin. Näin ennusti lääketieteen tohtori Mikko Paunio 1990-luvun alussa. Onko ennustus käynyt toteen? Asiaa pohtii kestävän kehityksen asiantuntijatehtävissä toimiva Matti Hukari.   Lue lisää >

Lehtikuva, Jussi Nukari

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Pentti Kettunen, Ville Vähämäki ja Kauko Tuupainen ovat jättäneet valiokunnassa vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Valiokunnan jäsenet katsovat, että Suomen energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky on kärsinyt hallituksen energiaveronkorotuksista mittavan vahingon. – Suomen kilpailukykyä on jo kuritettu niin sanotun rikkidirektiivin käyttöönotolla ja heti perään hallitus aikoo säätää windfall-veron sekä...  Lue lisää >

Lehtikuva Sari Gustafsson

Kansanedustaja Pentti Kettunen ja 38 perussuomalaista kansanedustajaa ovat tehneet Jäämeren rautatie -hanketta koskevan talousarvioesityksen, jossa ehdotetaan rautatieyhteyden suunnittelemista Pohjoiselle jäämerelle. Kettusen mukaan Pohjoisen jäämeren ja Koillisväylän kautta rakennettava laivausreitti ratkaisisi Suomen vientiteollisuudelle rikkidirektiivistä aiheutuvat ongelmat. Samalla se palvelisi koko pohjoisen Suomen vientiteollisuutta, kaivos- ja puunjalostusteollisuus mukaan lukien. Suomelle avautuisi mahdollisuudet kehittää tuontia ympärivuotisen syväsataman Kirkkoniemen...  Lue lisää >

Eduskunnassa käytiin vilkas keskustelu aikanaan Suomelle todella epäedullisesta rikkidirektiivistä. Sitä ajoi voimakkaasti vihreiden Satu Hassi, ja siitä vastuuta saa kantaa myös edellisen hallituksen keskustalainen liikenneministeri Anu Vehviläinen. Direktiivin hyväksymisellä aiheutettiin Suomen vientiteollisuudelle noin miljardin lisälasku. Rikkidirektiivin lopullisesti hyväksyi Jyrki Kataisen hallitus. Käydyssä keskustelussa myös hallituspuolueiden kansanedustajat myönsivät direktiivin kohtelevan Suomea täysin epäoikeudenmukaisesti muihin eurooppalaisiin valtioihin...  Lue lisää >

Asiantuntijoiden mukaan kohuttu rikkidirektiivi ei paranna Itämeren maiden ilmanlaatua niin merkittävästi kuin sitä puolustavat tahot antavat ymmärtää. ”Rajoituksilla säästetään vuosittain jopa 50 000 ihmishenkeä”, sanoi vihreiden europarlamentaarikko Satu Hassi unionin syyskuussa hyväksymästä rikkidirektiivistä Helsingin Sanomien mukaan (12.9.). Laivojen polttoaineiden rikkipitoisuutta on laskettava nykyisestä yhdestä prosentista 0,1 prosenttiin Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa vuonna 2015. Välimerellä...  Lue lisää >