Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan perussuomalaiset ovat tänään jättäneet yhdessä keskustan kanssa vastalauseen liittyen hallituksen lakiesitykseen yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä. Samalla lakiesityksellä täydennetään myös Euroopan unionin ajo- ja lepoaika-asetusta.

Lähtökohtaisesti työ- ja tasa-arvovaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Jari Lindström, Maria Tolppanen ja Lea Mäkipää pitävät hyvänä sitä, että pyritään turvaamaan ja parantamaan liikenne- sekä työturvallisuutta.

– Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että nyt tehty päätös rajoittaa erityisesti yrittäjäkuljettajien työtä, ajankäyttöä sekä elinkeinovapautta, sanovat Lindström, Tolppanen ja Mäkipää.

Lisäksi perussuomalaisten valiokuntaryhmä näkee, että esitykseen sisältyvällä kahden vuoden työaikakirjanpitovelvollisuudella rajoitetaan liikaa etenkin pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten toimintaa. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti yksimielisesti, että hallituksen esitystä muutettaisiin siten, että työaikakirjanpidon pitämisvelvollisuudesta luovutaan ja tarkkailu perustetaan ajopiirturikortin tietoihin. Perussuomalaisten mielestä tämä olisi ollut järkevä ratkaisu.

PS VERKKOTOIMITUS