Suomen Perusta -nimisen ajatuspajan tarkoituksena on suomalaista kansanvaltaista yhteiskuntaa kehittävän yhteiskunnallisen tutkimuksen, keskustelun ja päätöksenteon edistäminen.

Suomen Perusta harjoittaa omaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi ajatuspaja järjestää erilaisia tilaisuuksia ja seminaareja sekä ylläpitää tarvittavaa yhteysverkkoa. Ajatuspaja voi myös jakaa apurahoja yhteisöille ja yksityisille kansalaisille.

Säätiön peruspääoma on 50 000 euroa, joka on Perussuomalaiset puolueen sijoitus. Toimintansa Suomen Perusta rahoittaa lähinnä puolueelta ja valtiolta saatavien tukien avulla.

Myös muilla suurilla ja keskisuurilla puolueilla on ajatuspajat, ja niiden toiminnan tarkoitus ja rahoitus on samalla pohjalla.

Suomen Perusta ajatuspajan hallituksen pj. on kansanedustaja Reijo Tossavainen. Muut hallituksen jäsenet ovat kansanedustajat Jussi Niinistö, Jussi Halla-aho, Hanna Mäntylä ja Pirkko Mattila sekä professori (emeritus) Erkki Havansi ja PS-nuorten pj. Simon Elo. Ajatuspajan toiminnanjohtaja on FM Simo Grönroos.

”Poliittisessa päätöksenteossa joudutaan valitsemaan erilaisten vaihtoehtojen välillä. On tärkeää, että siinä tilanteessa kyetään näkemään tulevaisuuten ja että päätöksenteon pohjana olevat vaihtoehdot ovat tarkkaan punnittuja”, Reijo Tossavainen korostaa.

Suomen Perustan ensimmäisenä toimeksiantona Pellervon taloustutkimus selvittää Euroopan rahoituskriisin vaikutuksia ja erilaisia vaihtoehtoja Suomen kannalta. Tutkimus valmistuu marraskuussa.

Lisäksi ensi vuoden aikana selvitetään maahanmuuton kustannuksia ja maahanmuuttopolitiikan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Toisena tärkeänä asiana on selvittää erilaisia tapoja tuottaa ja rahoittaa kunnallisia palveluja.

Lisätiedot: Reijo Tossavainen, puh. 050 3200 444