Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan komission ehdotus Euroopan unionin neljännestä rautatiepaketista, joka avaisi rautateiden henkilöliikenteen kilpailun vuonna 2019 koko EU:n rataverkolla eli myös Suomessa. Asiaa puidaan eduskunnan suuressa valiokunnassa, jolle liikenne- ja viestintävaliokunta antaa lausunnon.

Komission ehdotuksen mukaan henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle tapahtuisi toisaalta laajentamalla rataverkolle pääsyä ja toisaalta säätämällä palvelusopimusten kilpailuttaminen käytännössä pakolliseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on ryhmäkokouksessaan torstaina 4.4.2013 ottanut periaatteellisen kannan, jonka mukaan rautateiden henkilöliikennettä ei pidä Suomessa avata kilpailulle.

PS VERKKOTOIMITUS