Perussuomalaiset nosti ryhmäpuheessaan esille EU:n puolustuksellisen ulottuvuuden, kun eduskunta pui hallituksen selontekoa EU:n taisteluosastosta. Perussuomalaiset kannattaa EU:n puolustuksellisen ulottuvuuden kehittämistä.

Ryhmäpuhuja Mika Raatikainen arvioi, että tulevaisuudessa Suomen taisteluosastotoimintaan osallistumista on edelleen pyrittävä tarkastelemaan kriittisesti.

– Vuodesta 2018 EU:n taisteluosastojen uudistamissuunnitelmien mukaisesti taisteluosastot ovat valmiudessa kokonaisen vuoden ajan ja vastuuta tullaan jakamaan tasaisemmin kaikkien osallistuvien maiden kesken. Lisäksi on puhuttu taisteluosastojen yhteisrahoituksen kasvattamisesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä yhteisrahoitus madaltaisi kynnystä joukkojen käyttämiselle ja tukisi täten Suomen tavoitetta EU:n puolustuksellisen ulottuvuuden kehittämisestä, Raatikainen totesi.

Mukana kannattaa pysyä

Vaikka EU:n taistelujoukkoja ei ole käytetty ja niitä on eduskunnassakin arvosteltu, Suomi on kuitenkin pitänyt perusteltuna osallistua taisteluosastotoimintaan.

– Osallistuminen tukee Suomen sotilaallisen toimintakyvyn kehittämistä ja näin tuemme Suomelle tärkeää EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä, Raatikainen puhui.

Yhteinen tahto puuttunut

Hallituksen selonteon mukaan taistelujoukon käytön puute johtuu yhtenäisen poliittisen tahdon puutteesta, taakanjakokysymyksistä ja valmiusvuorossa olevan taisteluosaston sopivuudesta ajankohtaisen kriisinhallintatehtävän hoitamiseen.

Puhkeavaan kriisiin tai konfliktiin muodostettavan EU:n yksimielisen kannan haasteet korostuvat nopeaa päätöksentekoa vaadittaessa. Yhtenäisen tilannekuvan muodostaminen on osoittautunut hankalaksi. Taisteluosaston käytön toinen merkittävä kynnyskysymys on operaatioihin liittyvät kustannukset ja kysymys taakanjaosta.

Veli-Pekka Leskelä