Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii kehitysyhteistyöhön entistä tehokkaampaa rahankäyttöä. Kansanedustaja Kari Kulmala linjasi näin perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteossa Suomen kehityspolitiikasta.

– Hallitusneuvotteluissa kehityspolitiikan uudistaminen oli yksi perussuomalaisten keskeisimpiä tavoitteita. Olemme peräänkuuluttaneet kehitysyhteistyöhön nykyistä parempaa vaikuttavuutta tehokkaammalla rahankäytöllä.

Tavoitteellisuus etusijalle

Perussuomalaisten ajatuksen päämääränä on kehitysmaiden oman, kehitysavusta riippumattoman talouden ja yhteiskunnan vahvistaminen.

– Tämän ajattelun hedelmiä voimme nyt lukea käsillä olevasta kehityspoliittisesta selonteosta, joka todella laittaa Suomen kehitysapua uuteen uskoon.

Kulmala muistuttaa, että hallitusohjelmaan kirjattiin kehityspolitiikan tuloksellisuuden parantaminen. Kehityspolitiikkaa pitää tehdä entistä tavoitteellisemmin, Suomen omiin osaamisalueisiin nojautuen.

– Tässä näkyy perussuomalaisten kädenjälki.

Maahanmuuton ennaltaehkäisyä

Toinen tärkeä asia on naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja sen nostaminen hallituksen kehityspoliittiseksi päätavoitteeksi.

– Pyrimme toiminnallamme siihen, että ihmisten ei tarvitsisi lähteä pakoon tai muuttaa paremman elämän toivossa kotimaistaan. Humanitaarinen apu kohdistetaan niille, joilla on suurin tarve avullemme. Tällä tavoin hallitus pystyy vaikuttamaan Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon ennaltaehkäisevästi, Kulmala linjasi.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit