Eduskunnassa käytiin keskustelua hallituksen esityksestä lisätalousarvioksi. Perussuomalaiset kansanedustajat olivat tyytymättömiä siihen, mihin hallitus aikoo kansalaisten rahoja käyttää.

Tosin aivan pienet kehutkin tulivat, kun hallitus osin peesasi perussuomalaisia koulutuspolitiikassa.

– Hallitus on tullut perussuomalaisten linjoille siinä, että koulutuspaikkoja ja muita resursseja toisen asteen koulutukseen on lisätty pohjoisessa Suomessa, kansanedustaja Mika Niikko selvitti.

Niikko on kuitenkin pettynyt siihen, että hallitus on unohtanut lasten ja nuorten henkiset ja fyysiset terveystarpeet, vaikka näistä asioista on puhuttu jo vuosia.

– Edelleenkään hallitus ei ota vakavasti koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden terveydenhoitoa, kuraattorien tarvetta ja muita tukipalveluita, vaikka tarve on suuri ja todellinen. Hallitus ei myöskään arvosta riittävästi ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, mikä näkyy tosiasiallisessa suhtautumisessa nuorisotakuuseen.

Mieluimmin lastensairaalan rakentamiseen

Hallitus laittaa vuosien 2012 ja 2013 päästökaupasta saatavat varat kehitysavun lisäämiseen. Summa on runsaat 30 miljoonaa euroa. Kansanedustaja Olli Immosella on toinen osoite noille rahoille.

– Perussuomalaiset laittaisivat nuo varat uuden lastensairaalan rakentamiseen, varsinkin kun summa on jokseenkin samaa kokoluokkaa mitä lastensairaalan lisärahoitustarve on, Immonen tähdentää.

Poliisi saa lisärahaa 500 000 euroa terrorismin torjunnan tehostamiseksi. Immonen laittaisi nämä varat ennaltaehkäisevään poliisityöhön.

– Nuo rahat kannattaisi käyttää lähtömaissa taustojen tutkimiseen. Siis tutkimustyötä tulisi tehdä sellaisissa maissa, joista suuntautuu merkittävässä määrin maahanmuuttoa Suomeen.

Konsultit rahastavat

Hallitus on joutunut osoittamaan jälleen lisärahaa ITC-resursseihin. Hallitus on yrittänyt löytää säästöjä, mutta onkin käynyt päinvastoin eli on tuhlattu.

– Uskotaan konsultteja, joiden vaikutus esimerkiksi läpinäkyvyyteen on kielteinen ja aiheuttaa demokratiavajetta. Tämä on merkinnyt kustannusten kasvua. Kun valtion tietokonekeskus lakkautettiin, siitäkin aiheutui jälleen lisää kustannuksia, koska sen tehtävät siirtyivät konsulteille, kansanedustaja Kimmo Kivelä muistuttaa.

Home uhkaa koululaisten ja opettajien terveyttä, koska sadat koulurakennukset ja päiväkodit ovat homeen vuoksi epäterveellisiä. Hallitus ei kuitenkaan ole sanottavasti ongelmaan reagoinut.

– Hallitus puhuu hometalkoista, mutta se ei näy taloudellisina panostuksina. Pelkästään Itä-Suomessa on laskettu, että Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa homekoulujen korjaaminen edellyttäisi 182 miljoonan euron määrärahaa, josta valtion panostus olisi puolet eli 91 miljoonaa. Itä-Suomi on nyt saamassa asiaan korjaamiseen 3,6 miljoonaa euroa, koko maan vastaavien ongelmien korjaamiseen on tulossa yhteensä 12 miljoonaa euroa eli tarpeesta katetaan 13 prosenttia, Kivelä tuhahtaa.

SEPPO HUHTA