Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on huolissaan uuteen varhaiskasvatuslain esitykseen liittyvistä pätevyysvaatimusten kiristyksistä. Esimerkiksi sosionomien asema heikkenisi uuden lain myötä merkittävästi.

Eduskunnan käsittelyyn on pian tulossa hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Uusi esitys on herättänyt voimakkaita vastalauseita, ja keskiviikkona Eduskuntatalon edessä nähtiin suuri mielenosoitus.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on huolissaan uuden lain tiukennuksista. Esimerkiksi sosionomien asema heikkenisi merkittävästi.

– Tälläkin hetkellä päiväkodeissa on pulaa työntekijöistä ja liian suuret ryhmäkoot ovat yleinen ongelma. Pätevyysvaatimusten tiukentaminen ei tuo ratkaisua näihin ongelmiin vaan se saattaa pahentaa tilannetta entisestään, ryhmä toteaa tiedotteessaan.

– Olemme huolestuneita erityisesti siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön vaatimuksia ollaan kohtuuttomasti tiukentamassa. Ehdotuksen vakava vaara on, että kunnat eivät onnistu palkkaamaan riittävästi tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa. Pätevyysvaatimuksia ei siis saisi ainakaan nostaa. Lisäksi pätevyysvaatimuksia muuttamalla saatetaan lisätä henkilökunnan turhaa vastakkainasettelua ja heikentää työilmapiiriä mikä vaikuttaa viimekädessä lastemme hoitoon, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri toteaa.

– Pahimmillaan tämä voi johtaa henkilöstöpulaan sekä työvoiman niukkuuteen, mistä seuraa taas työttömyyttä. Tämä ei ole hyväksyttävää, sillä kyseessä on ala, jossa tarvitaan erityisesti henkilöstön pysyvyyttä. Nykyisen henkilöstön arvostuksen tulisi näkyä paremmin palkassa ja palkan korottaminen näkyisi myös henkilöstön pysyvyydessä, Meri jatkaa.

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa (ps) huomauttaa, että sosionomi on tähän saakka ollut pätevä lastentarhanopettaja ja sosiaalista osaamista tarvitaan jatkossa entistä enemmän.

– Kun eriarvoisuus ja syrjäytyminen lisääntyvät maassamme, tarvitaan pedagogiikan lisäksi sosiaalista osaamista. Miksi tämä osaaminen halutaan heittää hukkaan, Elomaa kysyy.

– Kunnat olisivat helisemässä tällaisen uudistuksen jälkeen. Suomen varhaiskasvatus on korkealla tasolla. Kohtuuttomuuksilla se taso vain laskee. Tarvitsemme alalle lisää työntekijöitä, jotta ryhmäkokoja saataisiin pienennettyä ja varsinaiseen varhaiskasvatukseen jäisi paremmin aikaa. Tärkeästä työstä pitäisi myös maksaa parempaa palkkaa mikä osaltaan helpottaisi työvoimapulaa.

Varhaiskasvatusta koskevaa lakiesitystä vastustava mielenosoitus eduskuntatalon edustalla Helsingissä keskiviikkona. Lehtikuva.

Kansanedustaja Sami Savio (ps) nostaa esille, että hallituksen yleinen tavoite on ollut virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimusten lieventäminen. Nyt hallitus tekee tavoitteidensa vastaisesti. Lisäksi hän pitää todennäköisenä, että sote- ja maakuntauudistus hankaloittaa päiväkotienkin arkea.

– Hallituksen kaavailema sote- ja maakuntauudistus voi sekoittaa nykyistä hyvin toimivaa päivähoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden välistä yhteistyötä. Uudistusten toteutuessa maakunnan ja kuntien välinen tietojenvaihto on saatava toimimaan kunnolla. Tämä edellyttää muun muassa merkittäviä lisäpanostuksia tietojärjestelmiin, jotka on suurin kustannuksin räätälöity kuntien nykyistä tehtäväkenttää varten.

SUOMEN UUTISET