Samalla, kun perussuomalaiset nousivat hallitukseen kahdennenkymmenennen toimintavuotensa kunniaksi, täytyy puolueen omaksua myös uusia, entistä maltillisempia toimintamalleja.

– Meidän on kahdenkymmenen oppositiovuoden jälkeen omaksuttava uusia toimintamalleja ja ajatustapoja. Meidän on totuteltava kompromisseihin ja mielenmalttiin, mutta samalla pitkäjänteiseen tekemiseen. Sanalla sanoen, meidän on osoitettava kykenevämme toimimaan valtionhoitajapuolueena, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ppainotti puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kotkassa.

”Osa tavoitteista osoittautui keskenään ristiriitaisiksi: hallitukseen piti mennä, mutta Kreikkaa ei saanut tukea. Molempia ei voinut saada.”

Eduskuntaryhmä pohtii päivän aikana kokouksessaan muun muassa sitä, miten puolueen jäsenten kannattaa toimia julkisuudessa nyt, kun puolue on hallituksessa.

Yhteys kansaan säilytettävä

– Edellisen vaalikauden perintö on kuitenkin raskas, eikä korjaannu hetkessä. Mutta vaalikausi on kuitenkin Suomelle ratkaisun hetki, viimeinen hetki tehdä korjaukset, joita maamme tarvitsee. Muuten korjaukset tekee joku toinen: EU-komissio, troikka tai markkinavoimat, Terho korosti.

Hän uskoo korjausliikkeen alkaneen. Hallitus on päätöskykyinen ja hallitusohjelma on hyvä.

– Yhteyden kansaan täytyy säilyä. Se onnistuu vain jalkatyöllä: ihmisten näkemyksiä täytyy kuunnella. Aatteemme ja ihanteemme eivät saa unohtua, vaikka joudummekin käytännön päätöksissä tekemään päivittäisiä kompromisseja, Terho puntaroi.

– Se, että tässä kohdassa tyydymme saavutettavissa olevaan kompromissiin, se ei tarkoita, että olisimme lakanneet tavoittelemasta jotakin suurempaa, Terho tähdensi.

Kaikkea ei voi saada

Hän vakuutti puolueen osoittautuvan lupaustensa mittaiseksi. Vaikka vaikeaa se on: osa tavoitteista osoittautui keskenään ristiriitaisiksi: hallitukseen piti mennä, mutta Kreikkaa ei saanut tukea. Molempia ei voinut saada.

– Hyvien, mutta ristiriitaisten tavoitteiden väliltä tehty valinta on kaikkein vaikein, Terho murehti.

Pakolaispiikkiä on vaikeaa perustella

Terho puhui myös kansainvälisestä turvapaikanhakijoiden tulvaa. Perussuomalaiset varoittivat pitkään turvapaikanhakijoiden turvasta, mitä pidettiin pelotteluna, mutta mitä ei enää kiistä kukaan.

Hän korosti, kuinka turvapaikkojen myöntäminen kytkeytyy kansainvälisiin sopimuksiin, jolloin Suomi ei voi asettaa itse pakolaisten määrään tai kustannuksiinkaan kattoa.

– Yksi vuosi vastaanottokeskuksessa maksaa noin 15 000 euroa. On vaikeaa perustella, miksi tällaisessa asiassa on piikki auki, kun muissa asioissa säästetään kipeästi, Terho aprikoi.

– Kansainvälinen lainsäädäntö muuttuu hitaasti, joten siksi on tärkeää tehdä kaikki sellainen mahdollisimman hyvin, mistä voimme vielä päättää kansallisesti, Terho sanoi.

Hakemusten käsittelyä täytyy nopeuttaa, vetovoimatekijät täytyy selvittää ja EU:ssa täytyy noudattaa Dublinin sopimusten periaatetta eli turvapaikat käsiteltävä ensimmäisessä tulomaassa.

Toimiiko nykyinen järjestelmä?

Terho kysyi, voidaanko nykyistä turvapaikkajärjestelmää hallita mittakaavaltaan ja voidaanko sitä suunnitella taloudellisesti vastuullisesti?

– Tuottaako nykyinen järjestelmä hankaluuksien vastapainoksi omalle maallemme vastaavaa hyötyä, vai tuottaisiko sama raha paremman tuloksen, jos se käytettäisiin pakolaisten lähtömaissa?

– Ja auttaako apu sen tarvitsijoita tasapuolisesti, vai jääkö lähtöalueille jäävä suuri enemmistö toisarvoiseen asemaan? Ratkaiseeko se pakolaisuuden alkusyytä, vai jääkö se ratkaisematta, Terho kysyi.

Näihin kysymyksiin täytyy hakea vastaukset.

Julkisuudessa on kylvetty

Terho naurahti, että perussuomalaisille on julkisuus tuttua. ”Ei ole tylsää päivää meidän toimistolla.” Viestintä on politiikassa tärkeää ja sitä voi tehdä monella tyylillä. Puolue on tehnyt aika hyvin, kun puolue on päässyt tyylillään pitkälle. Huomiosta ei ole puutetta, vaan puolue on esiintynyt jatkuvasti ykköspuheenaiheena.

– On tietoinen valinta, että puhumme eri tavalla kuin vanhat puolueet ja venytämme poliittisen korrektiuden rajoja, Terho huomautti.

Mutta hän korosti viestien yhtenäisyyden, asiallisuuden ja yksiselitteisyyden merkitystä valtionhoitajapuolueelle. Terho kehotti myös malttiin toimittajia kohtaan Veikko Vennamon sanoin: ”Kirjoita mitä kirjoitat, kunhan kirjoitat”.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit