Perussuomalaiset ovat jättäneet eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa vastalauseen valiokunnan budjettimietintöön. Kansanedustaja Pentti Kettusen esittämä vastalause perustuu perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin. Tiedote ohessa:

Suomen talouden nykyiset haasteet ovat monella tavalla suuremmat kuin 1990-luvun laman jälkeen. On saatava nopeasti lisää työtä ja toimeliaisuutta. Näin ollen olemme pettyneitä siihen, ettei valtiovarainvaliokunta ottanut mietinnössään huomioon perussuomalaisten kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä parantavia muutosehdotuksia. Mielestämme tässä tilanteessa ei ole yksinkertaisesti varaa vastustaa hyviä ehdotuksia vain sen vuoksi, että ehdottava taho sattuu olemaan väärä. Suomen talouden vuoksi toivomme, että hallituspuolueiden mieli muuttuu budjettiäänestyksiin mennessä.

Alla listattuna vastalauseemme tärkeimpiä muutosehdotuksia:

Tulo- ja arvonlisäveron korotukset: Perussuomalaiset eivät halua korottaa arvonlisäveroa ja ehdottamamme tuloveroasteikko on kokonaisuudessa hallituksen ehdotusta armeliaampi. Olemme valmiita keräämään lisää varoja hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi palauttamalla yritysten Kela-maksun, joka on hallituksen omienkin asiantuntijoiden mukaan työllisyyden kannalta selvästi alv:n korotusta parempi vaihtoehto.

Kuntien rahoitus: Vaadimme hallitusta perumaan kuntien valtionosuuksien leikkaukset. Yhteensä olisimme valmiita tukemaan kuntia lähes 300 miljoonaa euroa hallitusta enemmän.

Pk-yritysten kasvupaketti: Ehdotamme erityisesti pk-sektorille suunnattua kasvupakettia, joka pitää sisällä ALV:n alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettavan ALV-huojennuksen, työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yritysverotuksen sekä kotitalousvähennyksen korotuksen.

Vanhusten hoito ja omaishoito: Perussuomalaiset haluavat Suomesta maan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä vanhenemista. Esitämme 75 miljoonaa euroa hallitusta enemmän vanhusten palveluiden turvaamiseksi. Esitämme lisäresursseja myös omaishoidon tuen korottamiseksi.

Nuorten koulutus: Hallitus esittää uuteen nuorten aikuisten osaamisohjelmaan 27 miljoonaa euroa, mutta aikoo samanaikaisesti vähentää oppisopimuskoulutukseen varattuja määrärahoja 26,1 miljoonalla eurolla. Suuret puheet nuorisotakuusta näyttävätkin jäävän vain puheiksi, kun samaan aikaan ollaan leikkaamassa myös esim. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoituksesta. Perussuomalaiset eivät näitä leikkauksia hyväksy.

Sisäinen turvallisuus ja harmaa talous: Poliisin määrärahojen riittämättömyys näkyy Suomessa monin tavoin: poliisin toimintoja ei etenkään syrjäseuduilla enää pystytä pitämään hyvällä tasolla, järjestäytyneen rikollisuuden määrä on kasvussa eikä harmaan talouden torjuntaankaan ole kyetty kunnolla puuttumaan. Vaadimme sisäisen turvallisuuden edistämiseen ja harmaan talouden torjuntaan lisää resursseja.

Teksti: Perussuomalaiset
Kuva: Matias Turkkila

Tagit