Helsingissä kokoontuva perussuomalaisten puoluevaltuusto on valinnut puoluehallituksen jäseniä.

Puoluevaltuusto valitsee vuosittain seitsemän puoluehallituksen jäsentä ja sekä nimeää puoluehallitukseen yhden eduskuntaryhmään kuuluvan jäsenen.

Tehtävään valittiin: Marko Koskinen, Ahti Moilanen, Matti Mäntylä, Pauli Saarinen, Heikki Tamminen, Henri Uljonen ja Harri Vuorenpää.

Eduskuntaryhmän edustajaksi puoluehallitukseen nimettiin Ville Tavio.

Puoluehallitukseen kuuluvat lisäksi puoluekokouksessa aiemmin valittu puheenjohtajisto: puheenjohtaja Jussi Halla-aho, puolueen 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra, puolueen 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen, puolueen 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola sekä puoluesihteeri Simo Grönroos.

SUOMEN UUTISET