Perussuomalaisten perustuslakivaliokunnan jäsen Leena Meri ja varajäsen Olli Immonen pitävät outona perustuslakivaliokunnan käsittelyssä olevaa ministerin valan ja vakuutuksen muutosta.

Hallituksen esityksen mukaan ministerin valaa ja vakuutusta uudistettaessa on hallituksen esityksessä lakiin valtioneuvostosta kirjoitettu sanamuoto, jossa ministeri voi vannoa ministerin valassa noudattavansa ”..toimin Jumalan ja Suomen valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen mukaan..”

Kenen lakia noudatetaan?

Tämän lisäksi ministeri voisi antaa neutraalin vakuutuksen ilman ”Jumalan lain” noudattamista.

– Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus harjoittaa uskontoa. Ministerin tehtävä on kuitenkin maallinen virkatehtävä eikä uskonnon harjoittamista. Lakiteksti on sanamuotonsa vuoksi epäselvä. Kenen Jumalan lakia tulee noudattaa ja kumpi on etusijalla – maallinen laki vai Jumalan laki? kaksikko kysyy.

Länsimaiset arvot hyvä pohja

Hallituksen esityksessä korostetaan evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon asemaa valan antamisessa.

– Länsimaiset kristilliset arvot ovat sinänsä hyvä arvopohja ja ohjenuora hyvään elämään, mutta lakitekstissä piilee ongelmia. Esimerkkeinä ongelmista mainittu Jumalan lain ja maallisen lain etusijan epäselvyys sekä perustuslaissa taattu yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen tuomat haasteet pykälän tulkinnassa.

– Ajan myötä ehdotettu sanamuoto tulee johtamaan siihen, että ministerillä olisi oikeus yhdenvertaisen kohtelun perusteella vannoa valansa oman Jumalansa tai Jumalien nimiin. Se on omiaan sekoittamaan, minkä lain mukaan ministerin tulee toimia ja mikä uskontokunta tai Jumala häntä ohjaa, Meri ja Immonen toteavat.

Valoja ilman uskonnollisuutta

Meri ja Immonen huomauttavat, että viime vuosien kehitys muualla lainsäädännössä on ollut päinvastainen. Tuomarien ja todistajien vala on modernisoitu ja uskonnollisuus on poistettu siten, että nämä antavat vakuutuksen ilman uskonnollisuutta.

– Asetelma on outo. Miksi ministerin valaan halutaan tuoda ongelma etusijasta Suomen lakien ja Jumalan lain välillä.
Myös muut korkeat valtion edustajat, kuten presidentti ja puhemies antavat vakuutuksensa ilman uskonnottomuutta ja Jumalan lain korostamista.

Puhemiehen vakuutus kuuluu seuraavasti: ”Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.”

Presidentin vakuutus taas toteaa, että: ”.., jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan täten, että minä presidentintoimessani tulen vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä.”

Virheet pitää korjata

Yle uutisoi kesäkuussa, että valtioneuvosto oli lainvalmistelussa huomannut valan sanamuodosta käydyn keskustelun ja ilmoitti, että lakiesityksessä ilmenneet virheet korjataan ennen kuin eduskunta käsittelee asiaa. Eduskuntaan tuodussa hallituksen esityksessä ei virheitä ole kuitenkaan poistettu.

Meri ja Immonen näkevät Jumalan lain nostamisen maallisen lain rinnalle ongelmana, eivätkä ole valmiita avaamaan Pandoran lipasta tuleville tulkintaepäselvyyksille siitä, että minkä jumalan lakia noudatettaisiin ministerin toimessa.

– Lain sanamuotoa on muutettava. Joko niin, että ministeri antaa vain uskonnottoman vakuutuksen tai niin, että Jumalan lain noudattaminen poistetaan valan kaavasta.

SUOMEN UUTISET