Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) näkee hyvänä, että soten osalta on päästy taas yksi askel eteenpäin. Mattila muistuttaa, että kyseessä on kansalaisten palvelujen turvaamiseen, sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja terveyden edistämiseen tähtäävä uudistus.

– On tehty päätöksiä ja ratkaisuja, joilla valmistelu pääsee etenemään. Palvelujärjestelmämme ja julkinen taloutemme ei ansaitse enää odottelua tämän osalta. Hyvinvointiyhteiskuntamme jatkon turvaaminen on todella tärkeää, Mattila sanoo.

Perussuomalaisen puolueen tavoitteena koko uudistuksessa on ollut, että kansalaisten palvelut turvataan alueellisesti ja väestöllisesti tasapainoisesti ja kattavasti.

– Kun kansalaisten – asiakkaiden ja potilaiden – valinnanvapaus terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa toteutuu, on tärkeää varmistaa pienten ja keskisuurten yritysten mukanaolo palveluiden tuottajina. Kotimaista pk-sektoria tulee vaalia, Mattila toteaa.

Koko sote- ja maakuntauudistuksen uskottavuuden kannalta kansanvaltaisuuden painottaminen ja hallinnon läpinäkyvyys ovat äärimmäisen tärkeitä periaatteita. Muutos on iso ja siinä ei saa unohtaa yhteiskuntamme perusrakenteita ja demokratiaa. Julkinen sektori säilyy edelleen perälautana, palvelut rahoitetaan tulevaisuudessa maakuntien kautta, joilla on vaaleilla valittu hallinto.

SUOMEN UUTISET