Poliisin pitäisi voida kuulla todistajia entistä enemmän videoyhteyden välillä. Tämä helpottaisi todistajan taakkaa ja helpottaisi asioiden etenemistä.

Asia nousi esille tiistaina eduskunnassa budjetin palautekeskustelussa, jossa käsiteltiin oikeusministeriön hallinnonalaa. Perussuomalaisten poliisikansanedustaja Reijo Hongisto kysyi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r.) todistajan asemasta rikosprosessissa. Hallinnonuudistusten myötä poliisin kuulustelupaikkoja on vähennetty.

– Tästä seuraa se, että matkat näille kuulustelupaikoille ovat entistä pidempiä. Ne saattavat pohjoisessa olla jopa satoja kilometrejä, mutta useita kymmeniä kilometrejä täällä etelämmässäkin, Hongisto pohjusti.

– Todistaja joutuu tulemaan omalla kustannuksellaan kuulusteluun ja hän saattaa joutua olemaan jopa poissa töistä, jolloin hän ei saa palkkaa. Hänelle tulee ansionmenetyksiä ja matkakuluja. Jos käy niin, että tämä juttu ei etene syyttäjälle, niin tällä todistajalla ei ole mitään mahdollisuutta saada korvauksia näistä kärsimistään menetyksistä.

Poliisi maksamaan kulukorvauksia?

Hongisto kysyi, onko ministeriössä pohdittu mahdollisuutta, että esitutkinnassa korvattaisiin todistajalle aiheutuneita kuluja poliisin kehyksestä. Henriksson ei puuttunut vastauksessaan korvauksiin, mutta esitti keinoksi videokuulemisien lisäämistä.

– Meidän pitäisi myös tulevaisuudessa saada aikaiseksi enemmän videokuulemisia. Tähän liittyy se edustaja Hongiston näkökulma siihen, että todistajat joutuvat matkustamaan pitkiä matkoja. Jos me pääsemme sellaiseen systeemin, että me pystymme kuulemaan todistajia ja asianomistajia ehkä myös enemmän videoinnin välityksellä, niin me pystymme myös lisäämään tehokkuutta, Henriksson arveli.

– Ja tässä vaiheessahan on asetettu työryhmä, joka miettii sen tulevan käräjäoikeusverkoston laajuutta. Toki meidän täytyy lähteä siitä, että meillä pitää olla niin kattava käräjäoikeusverkosto, että jokainen suomalainen tuntee, että myös minulla on jossain oma käräjäoikeus. Mutta myös tässä voidaan hyödyntää uutta tekniikkaa ja videojärjestelmiä tulevaisuudessa, Henriksson selitti ja sanoi toivovansa hartaasti, että työryhmä, joka nyt työstää tätä, miettii kaikkia näitä näkökohtia.

VELI-PEKKA LESKELÄ