Portugalin massiiviset moottoritiet ovat autioitumassa. Syinä pidetään vyönkiristelyn aiheuttamaa ostovoiman kapenemista ja Portugalin hallituksen tienkäyttömaksuja. Aiemmin tienkäyttömaksuja ei ollut lainkaan. Tämä on nostanut protesteja ja vähentänyt tienkäyttömaksullisten teiden käyttöä.

Henkilöautoliikenteelle maksut ovat hieman alhaisemmat kuin polttoainekustannukset, mutta raskaalle liikenteelle jopa suuremmat. Tämä on pakottanut kuljetusalan yrityksiä käyttämään pidempiä kiertoreittejä tarkoituksena vähentää maksuja niin paljon kuin mahdollista.

Vuodesta 1986 Portugali on saanut EU:n aluekehitysrahastolta 96 miljardia euroa. Portugalin hallitus on käyttänyt lähes vastaavan määrän maan infrastruktuurin kehittämiseen. Tästä potista noin 45 miljardia on käytetty moottoritieverkoston laajentamiseen. Mootoritiekilometrimäärät ovat kymmenkertaistuneet. Moottoritiekilometrejä asukasta kohden on nelinkertainen määrä verrattuna Iso-Britanniaan, ja niitä on yli puolet enemmän asukasta kohden kuin mitä Saksassa on.

Liikennetiedotusyhtiö Inrixin mukaan vuoden alussa ruuhkat ovat vähentyneet Portugalissa 68 prosentilla. Viime vuonna autojen myynti romahti 27 vuoden pohjalukemiin.

Mittavat tiehankkeet on toteutettu julkisen sektorin yhteistyösopimuksin. Nyt maan hallitus käy neuvotteluja kustannuksista jälkikäteen. Tavoitteeksi on asetettu 7 miljardin euron säästöt.

Liikennealan asiantuntijat pitävät Portugalin rahankäyttöä moottoriteihin vahvasti liioiteltuna. Käyttämällä vain neljännes 45 miljardin varoista olisi heidän mukaansa saatu varsin kattava ja toimiva tieverkosto.

Lähde: Financial Times

Henri Myllyniemi