Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka joutui hiljattain vääristelevien, poliittisluontoisten hyökkäysten kohteeksi ja häntä on uhattu jopa virasta erottamisella. Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori ja historioitsija Timo Vihavainen kirjoitti blogillaan avoimen kirjeen Professoriliitolle, joka ei puolustanut omiaan vaan hyökkäsi Puolimatkaa vastaan.

Emeritusprofessori Vihavainen kertoo avoimessa kirjeessään olevansa yhä Professoriliiton jäsen ja odottaneensa mielenkiinnolla liittoni kannanottoa professori Tapio Puolimatkan jutussa. Puolimatka kirjoitti Oikeassa Mediassa Vieraskynä-kirjoituksen Kampanja pedofilian laillistamiseksi, jossa hän tarkasteli kriittisesti seksuaalisten suojarajojen alentamiseen pyrkivää keskustelua.

– Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan johto syytti minua homofobiasta ja esitti vääristelevän väitteen, jonka mukaan sulautan ”homoseksuaalisuuden, nekrofilian, eläimiin sekaantumisen ja pedofilian toisiinsa rinnastettaviksi muuttujiksi”, kuvailee Puolimatka omalla blogillaan törkykampanjan starttia.

– Pian samana päivänä yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen twitter-viestissään ilmoitti, ettei kirjoitukseni edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa, Puolimatka toteaa lisäten, että rehtori uhkasi ryhtyä ”konkreettisiin toimenpiteisiin”.

Myöhemmin kohua kommentoi Professoriliiton varapuheenjohtaja Jaana Hallamaa väittämällä, että professori ei voi koskaan olla yksityishenkilö.

Professoriliitto professoria vastaan

– Täytyy todeta, että hämmästykseni oli melkoinen, kun liittoni edustajana esiintyvä, Jaana Hallamaa -niminen henkilö esittikin hyökkäävän lausunnon Puolimatkaa kohtaan, Vihavainen kirjoittaa.

Vihavaisen mielestä on selvää, että kyseinen lausunto oli ammattiliiton edustajan kannalta täysin sopimaton ja suorastaan skandaalimainen suuntautuessaan erään ammattikunnan jäsenen sananvapautta vastaan.

– Sitä paitsi voidaan todeta, että lausunto sisälsi sen tasoista väärinymmärrystä, että sitä on pakko pitää tarkoitushakuisena. On syytä odottaa kirjoittajan pystyvän paremmin ymmärtämään lukemansa tekstin, Vihavainen kirjoittaa.

Tärkeää on Vihavaisen mielestä se, että tässä on oman ammattiliiton taholta pantu pelinappulaksi yliopiston professorien sananvapaus ja kannatetaan sen rajoittamista jopa mielivaltaisilla perusteilla (pahastuminen).

Professorillakin on sananvapaus yksityishenkilönä

– Se kirjoituksessa esitetty väite, ettei professori voi koskaan toimia yksityishenkilönä, on yksinkertaisesti yhtä törkeä kuin vääräkin, Vihavainen väittää.

Vihavaisen mukaan professorin ammattiin kuuluvat tutkimus ja opetus, jotka on hoidettava asian vaatimalla tavalla, mutta ”yksityishenkilönä hänellä on ja täytyy olla kaikkien kansalaisten tapaan lupa esittää mitä tahansa haluamiaan näkemyksiä myös julkisesti”.

– On vanha traditio, että professorit kirjoittavat esseitä, joissa tämän kirjallisuudenlajille ominaisesti voidaan spekuloida ja leikkiä vapaasti kaikilla mahdollisilla ajatuksilla, Vihavainen kirjoittaa.

Hallamaa esittää myös, että professoria sitoisivat myös journalistin ohjeet, mikä varmaankin pitää paikkansa silloin, kun hän esiintyy journalistina, Vihavainen toteaa.

– Muutoin tällaisen vaatiminen olisi yhtä mieletöntä kuin tutkimuksen ja esseen sekoittaminen toisiinsa.

Kirjoitus on tulkittu tahalleen väärin

Vihavaisen mukaan kohu professori Puolimatkaa vastaan on nostettu alkeellisesti ja tarkoitushakuisesti Puolimatkan kirjoitusta tulkitsemalla.

– Valitettavasti tämä koskee myös professori Hallamaan kirjoitusta, Vihavainen piikittelee.

Kyseisessä artikkelissa ei ole Vihavaisen mukaan merkkiäkään siitä, että kirjoittaja olisi leimannut homot pedofiileiksi tai päinvastoin.

– Mikäli näin olisi, kaipaisi asia tietenkin tutkimuksellisia argumentteja. Rinnastus löytyy siitä, että molempia ominaisuuksia pidetään yleisesti perinnöllisinä. Asia ei siitä muuksi muutu, onko se jonkin mielestä korrektia vai ei.

Vihavainen armittelee, että kyvyttömyys tai haluttomuus ymmärtää artikkelin tarkoitusta näyttää levinneen laajalle, mikä tuskin johtuu pelkästään lukijoiden vajavaisesta ymmärryksestä.

– Sen syitä en tässä halua spekuloida, mutta väärin käsittäminen on ollut syvää ja täydellistä. Ilmeisesti monet ovatkin taas kerran jättäneet itse artikkelin lukematta ja luottaneet sen sijaan sellaisiin journalisteihin, joilla nuo tunnetut journalistin ohjeet ovat jääneet sisäistämättä.

Hallamaa kritisoi Puolimatkan kirjoitusta siitä, että siinä viitataan seksologian pioneeri Alfred Kinseyn tutkimuksiin. Hallamaa näkee tämän vanhentuneisiin lähteisiin viittaamisena.

– Kasvatuksen historian tutkijan kannalta on toki mieletöntä ajatella lähteiden voivan vanhentua, Vihavainen piikittelee.

– Hallamaan tokaisu siitä, että uudempaa seksuaalitutkimusta on olemassa, ei suinkaan muuta sitä tosiasiaa, että kinseyläinen traditio on nimenomaan lapsen seksuaalisuuden tulkinnan osalta yhä vahvasti hengissä, kuten artikkelissa mainituista lähteistä käy ilmi.

Kohun keskiössä on sananvapaus

Vihavaisen mielestä kohussa on unohdettu itse pääasia – sananvapaus ja sen loukkaamattomuus. Vihavaisen mielestä se on yliopiston professorin kaltaisen profession kannalta ensiarvoisen tärkeää.

– Mikäli professorien kirjoittelua ruvetaan valvomaan joidenkin opiskelijakuppikuntien valitusten pohjalta, ollaan jo akateemiselle yhteisölle täysin sopimattomalla tiellä.

Vihavaisen mielestä on aivan uskomatonta, jos Professoriliitto – professorien oma edunvalvontajärjestö – ryhtyy myötäilemään ja jopa edistämään tällaista toimintaa.

– Professoriliiton jäsenenä ja kansalaisena haluan liitoltani suoran vastauksen siihen, miten se suhtautuu varapuheenjohtajansa mielenilmaukseen professori Puolimatkan asiassa.

SUOMEN UUTISET