Viime joulukuussa tehty EU:n hiilinieluja koskeva LULUCF-päätös on ilmastopaneelin professoreiden mukaan ymmärretty Suomessa väärin. Asiasta kertoo Yle. Väärintulkinnalla saattaa professoreiden mukaan olla vaikutuksia siihen, voidaanko Suomessa investoida sellutehtaisiin suunnitellulla tavalla.

Uudet sellutehtaat käyttäisivät huomattavan määrän puuta Jos metsiä kaadetaan liikaa, EU voi vaatia lisäpäästövähennyksiä kompensoimaan metsistä tulevia päästöjä. Tämä tarkoittaisi merkittäviä taloudellisia lisäkustannuksia, jotka lankeaisivat veronmaksajien niskaan.

– Kuviteltiin, että tästä ei tule Suomelle seuraamuksia, mutta seuraamuksia kyllä tulee; päästöjä on vähennettävä toisaalla, toteaa ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen Ylelle.

– Veronmaksajat joutuvat aika selkeästi maksajiksi, kommentoi puolestaan Suomen ympäristökeskuksen professori ja ilmastopaneelin jäsen Jyri Seppälä.

– Jos kaikki sellu- ja muut puunkäyttöinvestoinnit toteutuisivat, ylittäisimme suurimman mahdollisen kestävän hakkuusuunnitelman. Tämän seurauksena maankäyttösektori muodostuisi päästölähteeksi, Seppälä täydentää.

Tällaisessa tilanteessa päästövähennyksiä pitäisi etsiä muualta. Kohteita voivat olla esimerkiksi asuminen, liikenne, ruoka, maatalous ja pellonraivauksen vähentäminen.

Veronmaksajille aiheutuva päästövähennystaakka olisi raskas.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kommentoi vielä joulukuussa LULUCF-päätöstä Maseudun Tulevaisuudelle: ”Tuli väljyyttä ja vaihtoehtoja. Suomen ei tarvitse tarpeetta rajoittaa metsien käyttöä. Päätös antaa varmuutta, että puun käyttöön voidaan investoida.”

SUOMEN UUTISET