Perussuomalaisten kansanedustajat Ville Vähämäki ja Toimi Kankaanniemi eivät usko Suomen hallituksen linjan korjaavan euroaluetta. He jättivät EU-asioita käsittelevään Suureen valiokuntaan eriävän mielipiteensä hallituksen linjalle.

Vähämäen ja Kankaanniemen mukaan hallituksen linja johtaa erityisesti kriisimaissa poliittisiin vaikeuksiin, koska leikkauspolitiikka voi aiheuttaa sosiaalisia ongelmia. Kansanedustajat haluavat palauttaa markkinoiden riskihinnoittelun, koska nyt EKP pitää osto-ohjelmillaan riskit piilossa ja velkaantumisinnon reippaana.

Liikaa vikoja

EKP:n ostot ovat tuottaneet Suomellekin tappioriskejä, mitkä realisoituessaan ulottuvat kymmeniin miljardiin euroihin.

Suomen kaavailemissa kahdessa jo esitetyssä vaihtoehdossa on liikaa vikoja. Yhtenä ehdotuksena on yhteisvastuun kasvattaminen erillisellä euroalueen budjetilla. Hallitus on suhtautunut nihkeästi tähän vaihtoehtoon, joten toinen ehdotus markkinakurimallista on jäämässä Suomen ainoaksi linjaksi.

Euroalue voi hajota

PS-kansanedustajat esittävät, että Suomen tulee harkita myös kolmatta vaihtoehtoa. He muistuttavat talousasiantuntijoiden varoituksista, joissa Suomen aprikoima markkinakurimalli tulee johtamaan seuraavassa taantumassa ennennäkemättömän suureen eurokriisiin.

Vähämäki ja Kankaanniemi toteavat, että hallituksen linja torjua yhteisvastuun kasvattamista on aivan perusteltua.

Kolmannessa vaihtoehdossa tulee varautua siihen, ettei euroalue kestä kuitenkaan markkinakurin mallia, jossa köyhemmissä euromaissa vaadittaisiin rajua leikkauspolitiikkaa. Suomen tulisi myös varautua siihen, ettei Suomikaan pysy euromaana koko yhteisvaluutta-alueen alkaessa repeillä.

Suomen tulisi kartoittaa tarkasti euroalueen hätärahoituksen ja EKP:n tukiostojen riskit. Vähämäki ja Kankaanniemi painottavat analyysin tarvetta EKP:n osto-ohjelman synnyttämistä piilevistä riskeistä Suomen taloudelle.

Valtiolainoissakin piilee riskejä

PS-kansanedustajat muistuttavat, ettei kaikkia euromaita voi nykykäytännön mukaan pitää riskittöminä. Euromaiden rahoittajiksi ryhtyneiden sijoittajien tulisi saada vapaasti miettiä sijoituksiensa riskiä ja hinnoitella luottonsa riskikartoitustensa pohjalta.

Eurokriisin käytetty malli on kestämätön. Riskittömiksi sijoituksiksi miellettyjen euromaiden valtiolainojen luottotappiot sysättiin lopulta yhteisvastuullisesti euromaiden veronmaksajien hoidettaviksi.

Valtiolainojen riskittömyys tarkoittaa, ettei pankin tarvitse laittaa lanttiakaan sivuun ostaessaan euromaan luottoja. Tappioiden iskiessä pankeilla ei ole siten puskuria tappioiden varalle.

Vähämäen ja Kankaanniemen mielestä ongelma voitaisiin ratkaista nostamalla maakohtaisesti pääomavaatimuksia. Korotukset tulisi tehdä pienin askelin markkinakaaosta välttäen.

Henri Alakylä