Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Ari Jalonen, Osmo Kokko ja Reijo Tossavainen esittävät syvän huolensa suomalaisten liikenneolosuhteiden heikkenemisestä ja liikkumisen kustannusten noususta hallituksen kehyspäätösten seurauksena.

– Ymmärrämme, että ajat ovat vaikeat ja kipeitäkin ratkaisuja on jouduttu tekemään, mutta osa nyt tehdyistä päätöksistä pikemmin kiihdyttää alamäkeä kuin auttaa kansakuntaamme nousujohtoiselle uralle.

Liikenne kärsii veronkorotuksista 

Jalonen, Kokko ja Tossavainen katsovat, että kehyspäätös työmatkakulujen omavastuun nostosta 750 euroon ei ole oikeudenmukainen, kun hallitus kuitenkin pakottaa ihmiset liikkumaan töihin yhä pidempien matkojen päästä. Koska tasaverona verotettavia polttoaineveroja nostetaan samaan aikaan 42 miljoonan euron edestä, myös raskaan liikenteen kannattavuus kärsii.

– Olemme pettyneitä siihen, ettei tätä asiaa huomioitu verotilin palautusjärjestelmällä yhdistettynä vinjettimaksuun, jolloin ulkomaalaisetkin osallistuisivat teidemme kunnossapitoon. Lisäksi erityisesti suomalaiselle merikuljetusliikenteelle merkittävän haitan eli rikkidirektiivin ratkaisuksi ajatellun nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttöönotto viivästyy asetettujen verojen seurauksena, kolmikko pahoittelee.

Harvalla on varaa ostaa uutta autoa vaikeina aikoina, niinpä henkilö- ja pakettiautoihin kohdistuva ajoneuvoveron nosto heikentää välittömästi kotitalouksien ostovoimaa. Autokauppa on ongelmissa myös yksityisyrittämiseen kohdistuvien lisärasitusten myötä; hallitus on päättänyt poistaa autoveroalennuksen taksiyrittäjiltä ja ulkomailla toimivilta työntekijöiltä, mm. rauhanturvaajilta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan perussuomalaiset katsovat, että tällä päätöksellä hidastetaan uusimman turvallisuus- ja ympäristötekniikan käyttöön tuloa autojen jäädessä liikkeisiin.

Tiestön rappeutuminen jatkuu

Säästöjä hallitus hakee 100 miljoonan euron vähennyksellä perusväylänpitorahoista. Asiantuntijoiden mukaan perusväylänpitorahat ovat jo nyt useiden hallituksien toimien takia erittäin matalalla tasolla, joten tämä säästö tulee huomattavan kalliiksi tiestön korjausvelan kasvaessa progressiivisesti ja tiestön vaurioiden ulottuessa teiden rakenteisiin asti. Säästöpäätös tarkoittaa myös sitä, että paljon puhuttu ja mainostettu vuonna 2016 tapahtuva määrärahojen siirto hankkeista perusväylänpitoon on ollut vain hallituksen tyhjä lupaus, joka ei toteudu.

– Uskoaksemme kansalaiset ymmärtäisivät veronkorotuksia paremmin, jos nämä edellä mainitut noin 200 miljoonan euron suuruiset veronkorotukset ohjattaisiin tiestön kunnostukseen, mutta pahoin pelkäämme, ettei hallitus kuuntele tässäkään kansan ääntä, Jalonen, Kokko ja Tossavainen toteavat.

PS VERKKOTOIMITUS