Perussuomalaiset ovat jättäneet talousvaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa muuttuvaa tuotantotukea alennettavaksi puoleen, kun metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta kuitu- tai tukkipuusta.

Perussuomalaisten valiokuntavastaavana talousvaliokunnassa toimivan kansanedustaja Kaj Turusen mukaan hallituksen esityksen keskeinen kipupiste on se, että esityksen jämerän puun määritelmä lisää oleellisesti toimijoiden toiminta-, valvonta- ja hallintokuluja.

– Katsomme myös, että tukea ei ole yleensäkään nykytilanteessa tarvetta rajata. Arvioiden mukaan Suomen metsien puuvaranto mahdollistaa hakkuiden tuntuvan kasvun. Näin ollen maamme puuvaranto on riittävä kattamaan sekä metsä- että energiateollisuuden suunnittelemien uusien investointien aiheuttaman puuraaka-aineen kysynnän kasvun, kunhan puumarkkinat vain toimivat tehokkaasti, vastalauseessa todetaan.

Turunen painottaa, että Suomen metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää sekä puuraaka-aineen kohtuuhintaisuutta että sen hyvää saatavuutta.

– Mikäli metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen havaitaan nostavan kuitupuun hintaa kohtuuttomasti, on tuen tasoa mietittävä uudestaan. Hallituksen esityksessä asetetaan turhaan vastakkain metsäteollisuus ja metsän käyttäminen energiatuotannossa – tosiasiassa molemmilla on tilaa menestyä Suomessa.

SUOMEN UUTISET

Tagit