Kärjistynyt maahanmuuttotilanne täytyy hoitaa jatkossakin hallitusohjelmaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Näin painottaa perussuomalaisten ministeriryhmä ensimmäisessä kesäkokouksessaan Imatralla.

Perussuomalaiset on vuosia varoittanut tästä pinnan alla kytevästä ongelmasta. Euroopan unioni teki karkean virheen avatessaan oven yhteiseen taakanjakoon. Se oli selkeä, houkutteleva signaali ihmissalakuljettajille ja laittomille maahanpyrkijöille. Siksi perussuomalaiset äänestivät hallituksessa taakanjakoa vastaan.

Vetovoimaa pitää hillitä

Suomi ei voi yksin vaikuttaa riittävästi turvapaikanhakijoiden räjähdysmäiseen kasvuun. Hallitus kuitenkin reagoi siihen toimilla, jotka koskettavat poikkihallinnollisesti useita eri hallinnonaloja. Perussuomalaiset ministerit ovat työssä keskeisillä paikoilla.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä on jo aloittanut työn niin sanottujen vetovoimatekijöiden poistamiseksi. Oikeusministeriössä Jari Lindström selvittää tukien maksatusten perustuslaillista puolta.

Suomi harkitsee pistokokeita

Ministerit näkevät ns. Dublin-asetuksen noudattamisessa selkeitä puutteita. Moni maa on ottanut käyttöön pistokokeet rajoillaan. Suomen on syytä harkita samaa käytäntöä, ministerit arvioivat.

EU:n yhteisessä päätöksenteossa perussuomalaiset vaatii yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Yhdessä sovitusta täytyy pitää kiinni. Hallituksen pakolaispolitiikassa täytyy noudattaa hallitusohjelmaa.

Veli-Pekka Leskelä