Perussuomalaiset Nuoret ovat seuranneet huolestuneina Euroopan unionin ampuma-asedirektiivin valmistelua. Euroopan komissio aloitti direktiivin muutostyön Pariisin terrori-iskujen jälkeen, vaikka iskuissa käytettiin luvattomia aseita. Luvalliset ampuma-aseet eivät ole turvallisuusongelma Euroopassa. Suomalaiset reserviläiset, metsästäjät ja ampumaharrastajat eivät saa joutua kärsimään luvattomien aseiden väärinkäytöstä.

– Suomessa on jo nyt erittäin tiukka aselainsäädäntö. Uusi direktiivi uhkaa urheiluampujien, metsästäjien, asekeräilijöiden ja reserviläisten harrastus- ja harjoittelumahdollisuuksia. Jatkuvasti kiristyvässä turvallisuustilanteessa reservin toimintaedellytysten rapauttaminen on anteeksiantamatonta, jyrähtää Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Luvallisen harrastuksen rajoittaminen on väärä suunta

Ampuma-asedirektiivin valmistelussa on ollut PS-Nuorten mielestä esillä erittäin huolestuttavia ehdotuksia, kuten itselataavien aseiden täyskielto, yli 20 patruunan lippaiden kieltäminen, sotilasaseista muutettujen aseiden kieltäminen ja aselupien muuttaminen määräaikaisiksi.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että Suomen hallitus pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin vaikuttamaan direktiivin laatimiseen niin, että suomalaisten aseenomistajien toimintamahdollisuuksia ei heikennetä.

– Luvallisen ampumaharrastamisen rajoittaminen on täysin väärä suunta! Meidän on päinvastoin kansallisella lainsäädännöllä helpotettava suomalaisten ampumaharrastusta ja reserviläistoimintaa. Aseluvat tulee myöntää määräaikaisen sijaan toistaiseksi voimassa olevina, ja aktiivisten reserviläisten itselataavien aseiden hankkimista tulee helpottaa. Lisäksi on otettava käyttöön asepassi useampien aseiden hankkimiseksi ilman asekohtaista lupabyrokratiaa, vaatii Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Tiina Ahva.

SUOMEN UUTISET