Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on hylännyt Perussuomalaisten Nuorten tekemän oikaisuvaatimuksen nuorisotyön valtiontukipäätöksestä vuodelle 2013. Nuorisojärjestö oli vaatinut, että OKM muuttaisi tekemäänsä päätöstä siten, että järjestön hakema summa 55 000 euroa myönnetään täysimääräisesti.

Hylkäyspäätöksessä muun muassa todetaan, että ”[…] järjestön kannanottoja on tarkasteltava suhteessa nuorisolain ensimmäisen pykälän toiseen momenttiin, erityisesti monikulttuurisuuden osalta.”

– OKM myöntää, että tukipäätökseen vaikuttaa nuorisojärjestön näkemys poliittisesta kysymyksestä, joka jakaa mielipiteitä poliittisissa liikkeissä kautta Euroopan. Tällainen päätöksenteko tuntuu laajaan sanan- ja mielipiteenvapauteen uskovassa oikeusvaltiossa pöyristyttävältä, paheksuu Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

OKM perustelee avustuspäätöstä myös sillä, että nuorisojärjestö ei saa joutua asemaan, jossa se olisi riippuvainen avustusrahoista. Perussuomalaiset Nuoret on sen sijaan riippuvainen puolueemme myöntämästä tuesta, sillä OKM:n myöntämällä tuella emme pysty rakentamaan nuorisojärjestöämme.

Perussuomalaiset Nuoret valittaa OKM:n tukipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

PS VERKKOTOIMITUS